Relatiemanager S&K 2fte 32-36 u p/w

Je komt te werken binnen de unit Samenwerking & Kennisuitwisseling (S&K), die zich richt op de samenwerking met de doelgroepen en partners van het NCSC. Dit betreft organisaties binnen publieke en private sectoren waar het NCSC direct of indirect de grootste impact wil hebben op de weerbaarheid.

Om dit te bereiken, investeren we in duurzame relaties en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden. Empowerment staat hierbij centraal. Van belang is het beter in positie brengen en faciliteren van schakelorganisaties en strategische stakeholders in het cybersecurity landschap, zowel bestuurlijk als qua uitvoering. Door met hen samen te werken en samenwerking te organiseren, kunnen we gezamenlijk beter informatie en kennis delen en ontwikkelen.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Door het snel groeiende en veranderende cyber securitydomein zet het NCSC in op de doorontwikkeling van de organisatie en uitvoering van samenwerking met onder andere de Rijksoverheid als doelgroep. Dit betekent de komende jaren een flinke uitbreiding van de noodzakelijke ondersteuning vanwege het opstarten van verschillende projecten.

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden
Wij willen graag een succesvolle en innovatieve manier van samenwerken en kennisuitwisseling met onze partners realiseren, zowel in Nederland als internationaal. Jij werkt hieraan mee door het opbouwen en onderhouden van strategische relaties met stakeholders in het cyberdomein van allerhande organisaties. Op die manier bouw je aan samenwerking en draagvlak.
Om invulling te geven aan deze groei qua taken en doelgroepen zoeken we meerdere nieuwe relatiemanagers. De nieuwe collega’s gaan zich richten zich op nieuwe vitale sectoren (o.a. levensmiddelen en maakindustrie) en/of op het door ontwikkelen van de samenwerking met stelsel partners zoals MSPs, MSSPs en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Een greep uit je werkzaamheden:

 • Aanjagen van nieuwe samenwerkingsverbanden met relevante (inter)nationale (cybersecurity) organisaties;
 • Ontwikkelen van een samenwerkingsstrategie en passende samenwerkingsvormen;
 • Met gerichte kennis van sectoren en bijbehorende contacten een bijdrage leveren bij het voorkomen, bestrijden en coördineren van incidenten;
 • Organiseren van kennissessies en evenementen op verschillende thema’s;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van (informatie)producten en diensten die aansluiten op de behoeften van onze partners;
 • Meewerken aan de ontwikkeling van beleid en de bijbehorende activiteiten om invulling te geven aan de groei van het NCSC.
Vanuit het NCSC heb je daarbij een aanjagende en coördinerende rol in een netwerk van publieke en private partijen die kennis en informatie uitwisselen. Omdat het aantal partijen flink toeneemt, is de samenwerkingsvorm nog in ontwikkeling. Daar kan jij actief aan bijdragen!
Als echte verbinder til jij samenwerkingen naar een hoger niveau. Je bent ondernemend en maakt graag het verschil met concrete resultaten. Op je best ben je in een situatie waarbij je tegelijkertijd verantwoordelijkheid en de vrijheid krijgt om je doelen te bereiken. Dit doe je dan ook met initiatief, een gezonde dosis lef en begrip voor bestuurlijke gevoeligheden Plannen en ideeën zet je gemakkelijk om in praktisch uitvoerbare taken. Hierbij doorzie je de uitdagingen die horen bij publiek-private samenwerking. Daarnaast ben je communicatief sterk en heb je oog voor wederzijdse belangen. Ook ga je discreet om met vertrouwelijke informatie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent beschikbaar voor minimaal 32-36 uur per week gedurende de opdracht.
 • Je hebt minimaal HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring in een adviesfunctie, accountmanagement, relatiemanagement, partner management of stakeholdermanagement.
 • Je beschikt over een goede beheersing Nederlandse en Engelse taal op C1 taalniveau.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt affiniteit met IT én cybersecurity.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met publiek-private samenwerking.
 • Je hebt minimaal 3 jaar jaar werkervaring in een adviesfunctie, accountmanagement, relatiemanagement, partner management of stakeholdermanagement.
 • Je hebt werkervaring op het snijvlak van business en IT.
Competenties:

 • Je kan jezelf goed uitdrukken en je bent sociaal vaardig.
 • Je doorziet de uitdagingen die horen bij publiek-private samenwerking in dit domein.
 • Je bent deskundig en in staat jouw kennis en (werk)ervaring snel in te zetten.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06666
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: ja, 2 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 6 december 2023
Sluitingsdatum: vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match