R4 Hoofd functioneel beheer en advies

Om inrichting en uitvoering te geven aan de functionele beheer- en adviestaken voor de digitale zorginformatievoorziening in de eerste- en tweede lijn (voor de Defensie zorgbedrijven EGB, MRC, CMH en CMA) is de Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) op zoek naar een Hoofd Functioneel Beheer & Advies. Primaire focus van deze afdeling ligt bij het functioneel beheer van de Chipsoft HiX-omgeving om de digitale informatievoorziening van de militaire zorgketen optimaal en actueel te houden. Op dit moment worden de militaire zorgorganisaties voor huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, revalidatiezorg en apotheekzorg ondersteund.

Als Hoofd geef je leiding aan de sectie Functioneel Beheer & Advies (ongeveer 8 medewerkers), stem je de dienstverlening af op de behoeften van de militaire zorgorganisaties, geef je sturing aan de uitvoeringsafspraken zoals die met de business zijn gemaakt en stem je de diensten af die door interne en externe IT-leveranciers worden geleverd, zoals het JIVC, de centrale IT-organisatie van Defensie en de Directie Informatietechnologie van het UMCU. Naast het sturing geven aan de sectie Functioneel Beheer & Advies en het vertegenwoordigen van de sectie in verschillende overleggen en bijeenkomsten, help je mee aan de verdere professionele ontwikkeling van de dienstverlening. Kortom als Hoofd Functioneel Beheer & Advies sta je nauw in verbinding met alle stakeholders op het gebied van de digitale informatievoorziening voor de militaire gezondheidszorg. Dit vraagt om een heldere visie op het gebied van functioneel beheer en verantwoording nemen voor het behalen van de gestelde servicelevels die met de business zijn afgesproken. 

Achtergrond opdracht:
De Militaire Gezondheidszorg (MGZ) heeft als streven de digitale informatievoorziening in de komende jaren op een hoger niveau te brengen. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe en steeds hogere eisen die aan de informatievoorziening binnen de gezondheidszorg worden gesteld; zowel wettelijk, functioneel als procesmatig. Een goed functionerende, betrouwbare en toekomstvaste informatievoorziening voor de MGZ is cruciaal en randvoorwaardelijk om te kunnen voorzien in kwalitatief goede geneeskundige zorg onder reguliere en operationele omstandigheden. Het is daarbij belangrijk bij de inrichting van de informatievoorziening aansluiting te vinden bij de civiele zorgpraktijk. Gezien de steeds digitaler wordende informatievoorziening van de MGZ steeds hogere eisen stelt aan de beheerfunctie, is het functioneel beheer dicht bij de business belegd. Daarom zijn functionele beheer- en adviestaken samengevoegd en overgeheveld van de centrale IT-organisatie van Defensie JIVC naar de stafafdeling Medisch Informatie Management (MIM) binnen de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO), bestaande uit een team van ongeveer 8 medewerkers. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende van een team binnen een IT- organisatie of servicebeheer organisatie en het op uitvoerend niveau organiseren en plannen van acticviteiten en taken.
 • Je hebt minimaal 3 Jaar ervaring met het professionaliseren van (functioneel) beheer van complexe informatievoorzieningen.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt ervaring met inrichting van ITIL-processen en BiSL opgedaan in tenminste 3 verschillende opdrachten/projecten.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van testplannen en coordineren van functionele tests en acceptatietests, opgedaan in tenminste 2 projecten.
 • Je hebt kennis en ervaring van de invoering en in beheername van Chipsoft HIX, opgedaan in in tenminste 2 opdrachten/projecten.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het op tactisch en operationeel niveau aansturing geven aan functioneel beheer en/of applicatiebeheer.
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan binnen een zorgorganisatie en met zorgprocessen.
 • Je bent in het bezit van een BiSL Next certificering.
 • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding, in de richting ICT of Informatievoorziening.
 • Je hebt inhoudelijke kennis van Chipsoft HiX.
 • Je bent in het bezit van een behaald BISL en ITIL certificaat.
Starten NA screening. Je bent daarom bij voorkeur pas over 6/8 weken beschikbaar of hebt een maand opzegtermijn. 

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06157
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 30 november 2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 20 december om 8.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match