Projectmedewerker Met Affiniteit Met Mobiliteit

Het domein Mobiliteit (MOB) bij de provincie Utrecht werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Zij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Je komt met deze functie te werken in een team van vijftien project- en programmamedewerkers van Mobiliteit. De collega’s uit dit team zijn elk toebedeeld aan één- of meerdere projecten en/of een uitvoeringsprogramma en vervullen een veelheid aan (ondersteunende) activiteiten. Onderling stemmen ze af over werkwijzen en inzet-vragen uit de projecten en programma’s. Ook wordt er collectief en individueel geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun vakgebied.

Wat ga je doen?

Wij zijn op zoek naar een nauwgezette Projectmedewerker, die de Projectleider en het projectteam in de basis ondersteunt op het gebied van administratie, organisatie en informatie, lichte projectbeheersing (financiën, inkoop, planning, risico’s) en communicatie. Het is een brede rol, die afhankelijk van het project nader gespecificeerd wordt.

Je bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken op projectniveau:

 • Het organiseren en voorbereiden van in- en externe projectbijeenkomsten en het borgen dat acties hieruit opgevolgd worden;
 • Het begeleiden van aanbestedingen- en offerteprocessen en het bijhouden van het inkoopdossier;
 • Het bewaken van projectbudgetten, uitvoeren van financieel administratieve taken en het maken van rapportages;
 • Het leveren van bijdragen aan inhoudelijke evaluaties en voortgangsrapportages, zowel cijfermatig als tekstueel; evenals bijdrage leveren aan of zelfstandig opstellen van beslisdocumenten (o.a. dechargeformulieren);
 • Het inrichten en bijhouden van de projectadministratie (conform vaststaande structuur);
 • Het opstellen en verspreiden van diverse projectcorrespondentie;
 • Het verzorgen van de projectcommunicatie en het organiseren van externe bijeenkomsten.
Voor deze functie zoeken wij een Projectmedewerker die plezier heeft om diverse projecten te ondersteunen en om zelfstandig invulling en uitvoering te geven aan opdrachten en projecten. Helemaal mooi is het als je daarbij ook affiniteit heb met mobiliteit, infrastructuur of techniek.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op MBO niveau 4 of HBO bachelor niveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Projectmedewerker.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met overleg voeren met Projectleiders over projectaanpak, -planning, -financiën en de projectuitvoering, en in het bespreken van afwijkingen hierop.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt meer dan 4 jaar ervaring als Projectmedewerker.
 • Je hebt ervaring als Projectmedewerker op MBO en/of HBO niveau. 
 • Je hebt affiniteit met projectmatig werken en continu verbeteren.
 • Je hebt kennis van projectmatig werken.
 • Je hebt kennis van MS Office.
 • Je hebt kennis van politieke omgeving.
Competenties:

 • Flexibel en snel kunnen schakelen (tussen projecten/werkzaamheden, bij onvoorziene zaken)
 • Resultaatgericht
 • Hands on mentaliteit
 • Teamspeler
 • Plannen en organiseren
 • Organisatiesensitiviteit

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-01259
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 7 april 2022
Einddatum: 6 oktober 2022
Optie op verlenging: ja, 2 x 3 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: 16 maart 2022
Sluitingsdatum: woensdag 2 maart 2022 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.