Projectmanager Strategische Bedrijfsplanning

Waar ben jij van?
Als projectmanager Strategische Bedrijfsplanning lever je een bijdrage aan de ambitie van Rotterdam Inclusief (RI) van de gemeente Rotterdam, om te komen tot een uniforme uitvoering van een RI-brede Strategische Bedrijfsplanning; een divers en complex project, strategisch van aard. Binnen het SBP wordt het werk om de mens/de medewerker heen georganiseerd.

Jouw functie
Rotterdam Inclusief helpt mensen met een arbeidsbeperking om hun talenten in te zetten en zichzelf te ontwikkelen. Om dit te bereiken wordt er samen met opdrachtgevers gezorgd voor passend werk voor de 2.500 medewerkers, zoals inpakwerk, printklussen, kledingproductie en vervoer. Zodat de medewerkers trots zijn op wat ze doen en kunnen bijdragen. Op deze manier komen de medewerkers, de opdrachtgevers en de stad vooruit!
Om in de toekomst te kunnen blijven werken aan de doelstellingen van Rotterdam.
Inclusief is er in het najaar van 2023 een start gemaakt met een Strategische Bedrijfsplanning (SBP). SBP is bedoeld als een organisatie-/ ontwikkelinstrument en een doorvertaling van de missie en visie (Koersplan) van Rotterdam Inclusief voor de komende drie jaar.
Hoe krijg je grip op de dynamiek van het (toekomstige) werk- en medewerkersbestand? SBP is een hulpmiddel om hiermee aan de slag te gaan en te komen tot een plan van aanpak voor de knel-/ en ontwikkelpunten.
Op het moment is er definitief projectplan opgesteld en zijn we op zoek naar een projectmanager die de beschreven vervolgstappen in het projectplan kan uitvoeren. De vervolgstappen zijn: Voorbereiding van de uitvoering, de daadwerkelijke uitvoering en het resultaat van het traject te borgen in de organisatie.

De projectmanager SBP RI is verantwoordelijk voor:

 • Inhoudelijk en procesmatig opzetten van de opdracht en coördinatie van de werkzaamheden van het kernteam voor het succesvol realiseren van het SBP-traject op basis van het al gerealiseerde projectplan.
 • De implementatiemanager SBP RI verzorgt, namens het kernteam, de uitvoering/voortgang van de acties en initiatieven en de verantwoording richting de individuele afdelingen en directie RI.
 • Zorgdragen voor rapportage en het opleveren van het gewenste resultaat aan de ambtelijk opdrachtgever (en het Portefeuillehoudersoverleg Personeel en het directieteam van RI).
 • Het projectresultaat binnen de vooraf gestelde kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit (GROTICK) bereiken, en bij evt. risico’s op tijd bij te sturen met beheersmaatregelen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 werkervaring en ruime kennis van project- en /of implementatie / programmamanagement opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt kennis van een gemeentelijke organisatie met meer dan 100000 inwoners.
 • Je hebt kennis van projectmanagement methodieken.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt kennis over de RSPW-methodiek.
 • Je hebt minimaal 3 werkervaring met bestuurlijke processen.
 • Je hebt 2 jaren werkervaring met strategische personeelsplanning.
 • Je hebt een afgeronde universitaire opleiding in de richting van Bestuurskunde of Bedrijfskunde.
Competenties:

 • Je bent een stevige gesprekspartner op strategisch niveau en gewend om te werken in een complexe ambtelijke en bestuurlijke omgeving.
 • Als ervaren projectmanager weet jij van aanpakken; coördineren, plannen en organiseren zit in je genen.
 • Je beschikt over een gezonde dosis inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit en zelfreflectie.
 • Je schakelt makkelijk, hebt overtuigingskracht en een flinke dosis daadkracht.
 • Je hebt een grote mate van verantwoordelijkheid en je werkt vanuit een verbindende rol waarbij transparantie centraal staat.
 • Door jouw omgeving wordt gewaardeerd om jouw heldere en tot the point wijze van communiceren.
 • Je bent zowel kritisch als praktisch ingesteld.
 • Over uitstekende verbindende en netwerkkwaliteiten beschikt.
 • Je hebt een Bestuurskundige en Bedrijfskundige achtergrond.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03352
Omgeving: Rotterdam en omgeving
Startdatum: 1-6-2024
Einddatum: 10 maanden
Gesprekken: 2 weken na publicatie
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei om 07.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match