Projectmanager, Sr. 20 u p/w

Team Strategie en Projecten maakt deel uit van het Fysiek Domein en staat onder directe aansturing van de Domeinmanager. Ca. 30 gedreven medewerkers, zowel vast als tijdelijk, geven vorm aan de strategische beleidsontwikkeling binnen het fysieke domein en zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Binnen dit team zijn alle grote gebiedsontwikkelingen ondergebracht die in het fysieke domein aan de orde zijn.

Enkele voorbeelden zijn: gebiedsontwikkelingen in Oosterhout, Heteren, de Stationsomgevingen in Elst en Zetten/Andelst, maar ook de ontwikkeling van een sportcomplex, multifunctionele accommodaties in verschillende kernen en duurzaamheidsontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden
Je gaat twee projecten doen waaronder:

 1. Realisatie van een multifunctioneel sportcomplex ter grootte van ca. 23 miljoen. Het betreft een nieuwe zwemvoorziening in Elst en aanvullende sportvoorzieningen. Dit betreft een deelontwikkeling binnen de gebiedsontwikkeling Elst Centraal, gelegen nabij het station Elst.
 2. Projectmanagement woningbouwontwikkeling locatie Vriesenenk Elst en maatschappelijk vastgoed.
Projectopdracht
 • Begeleiden van de inkoopprocedure voor een aanbestedingsdeskundige (inkoper en contractjurist). Inclusief toetsing van de contractvorm, contractstukken en evt. marktconsultatie.
 • Begeleiden van de stedenbouwkundige inpassing / massastudie op de beoogde kavel (locatiestudie).
 • Begeleiden van de aanbesteding volgens het Design en Build principe (ov).
 • Begeleiden van de ontwerpfase.
 • Input leveren voor de bestemmingsplan-procedure (stedenbouwkundige kaders en beeldkwaliteitsplan).
 • Aansturen van de ambtelijke projectgroep (interne adviseurs en medewerkers van het team Vastgoed).
 • Voorleggen van besluiten aan de stuurgroep.
 • Verantwoording afleggen aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.
 • Voeren van gebruikersoverleg.
 • Evt. adviseren over toekomstig beheer & exploitatie.
 • Afstemmen met de senior projectmanager van de gebiedsontwikkeling Elst Centraal over de inrichting van het gebied en de exacte locatie van het sportcomplex (i.r.t. evt. uitbreiding van het scholencomplex).

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je beschikt over een relevante afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als senior projectleider bij een of meerdere middelgrote gemeentelijke organisatie(s) op bovengenoemd gebied.
Competenties
 • Je hebt ervaring in het managen van gebiedsontwikkelingen.
 • Je beschikt over een hoge mate van politiek-bestuurlijke sensitiviteit, je voelt feilloos aan wanneer iets politiek gevoelig is of kan worden.
 • Je bent representatief en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht binnen de gemeentelijke kaders.
 • Je bent zelfstandig, besluitvaardig en beschikt over een hoge mate van overtuigingskracht.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06655
Omgeving: Elst
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 1 oktober 2025
Optie op verlenging: Ja, nader te bepalen
Aantal uur per week: 20
Intakegesprek: 12 december
Sluitingsdatum: Woensdag 29 november om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match