Projectmanager RO

Als procesmanager trek je een of meerdere projecten. Je bent integraal verantwoordelijk voor je project. Je zorgt ervoor dat belanghebbenden opmaal betrokken zijn bij het project, zodat draagvlak ontstaat. Dit doe je niet alleen maar met medewerkers van verschillende disciplines en afdelingen. Maar als procesmanager ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor het projectresultaat.
De senior procesmanager begeleidt het ontwikkelproces vanuit de gemeente door intensief samen te werken met de ontwikkelaar en de vele partijen die in en rondom het project een rol hebben. De werkzaamheden omvatten onder andere de sturing van een integraal projectteam gericht op de stedenbouwkundige visie, het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplanprocedure, de uitvoering van de koop- en ontwikkelovereenkomst en de verdere uitwerking van het plan voor twee of meer van de te herontwikkelen locaties in Oudewater en Woerden.
Het voorbereiden van overleggen met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever behoort ook tot het takenpakket, evenals sturing op voortgang, risicobeheersing, kwaliteit en financiering. Met de projecten realiseer je (hoognodige!) woningbouw maar dus bijvoorbeeld ook de (her)ontwikkeling van een bedrijfslocatie een nieuw schoolgebouw of een centrumplan. De variatie maakt het leuk maar vraagt het ook om te kunnen prioriteren en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.
De mogelijkheid bestaat dat de senior projectmanager ook andere projecten binnen gebiedsontwikkeling in portefeuille krijgt. Verwacht wordt dat de senior projectmanager hier flexibel mee kan omgaan
De projecten vragen een goede omgevingssensitiviteit met bijbehorende procesvaardigheden. Daar horen ook de skills voor projectmatig werken bij. Je maakt de projectplanning, monitort die en stuurt bij. Je leidt het projectoverleg en betrekt specialisten om bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan op te stellen, een warmtenet te ontwerpen of om een probleem op te lossen. Als generalist breng je de inbreng van de inhoudelijk deskundigen uit de projectgroep samen en beoordeelt deze.

 • Je stemt de voortgang van het project en de te maken keuzes af met de verantwoordelijk bestuurder en zorgt voor de bestuurlijke besluitvorming.
 • Je ondersteunt de wethouder in de gemeenteraad.
 • Je schakelt op alle niveaus van de projectorganisatie.
 • Je stuurt op proces en commerciële, maatschappelijke en politieke belangen.
 • Je werkt samen met commerciële partijen zoals adviesbureaus, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren en hebt oog voor wensen uit de omgeving.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO+ opleiding Sociale Geografie (stadsgeografie), Bouwkunde of vergelijkbaar.
 • Je hebt minimaal 15 jaar recente werkervaring (project/procesmanager), waarvan 5 jaar als procesmanager Gebiedsontwikkeling in de laatste 7 jaar.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met integrale herontwikkelingsopgaven
 • Kennis van en ervaring in een gemeentelijke/bestuurlijke omgeving.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring met overall-aansturing binnen een gemeentelijke organisatie
 • Bekend met de regio Woerden.
Competenties:
 • Senioriteit
 • Communicatief vaardig
 • Onderhandelaar
 • Netwerker
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04476
Omgeving: Woerden
Startdatum: 05 september 2022
Einddatum: 06 februari 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op 24 augustus
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 augustus 2022 om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.