Projectmanager Ondersteuner Systeemvernieuwing W&I 32-36 u p/w

De gemeente Amsterdam staat voor de taak om voor de directies Werk, Participatie en Inkomen van cluster Sociaal het systeem RAAK dat momenteel door de Wigo4it organisatie wordt beheerd, onderhouden en geëxploiteerd, te vervangen en de nieuwe systemen bij de geselecteerde marktpartij. Tevens vernieuwen we het online portaal voor de klanten van Werk en Inkomen. Dit programma bestaat uit een G1-deel en een G4-deel.

Het G1 programma Systeem vernieuwing Werk en Inkomen SVWI richt zich op de volgende onderdelen:

 • Klantinteractie voor de burger (digitale dienstverlening Werk, Participatie en Inkomen);
 • Klantmanagement Werk en Participatie;
 • Administratieve ondersteuning (backoffice) Werk en Participatie.
Het G4 programma Vernieuwing inkomensvoorziening realiseert de volgende onderdelen:

 • Vernieuwing administratieve ondersteuning (backoffice) Inkomen. Het programma staat aan het begin van het implementeren van de nieuwe systemen. De projectmanagement Ondersteuner (PMO-er) is in dit project de spil binnen het projectteam. De PMO-er ondersteunt, organiseert, bereidt presentaties en rapportages voor, voor de stuurgroep/program board en andere relevante stakeholders.
De kern van de werkzaamheden van de project management ondersteuner bestaat uit:

 • Planning, prioritering en tracking;
 • Risicomanagement;
 • Organiseren en faciliteren van workshops;
 • Ondersteuning van projectmanagers m.b.t. alle voorkomende project activiteiten;
 • Voorbereiden van presentatie en rapportage;
 • Meewerken aan de selectie van de leverancier(s), identificeren van de gaps tussen de vraag en het aanbod.
Oplevering producten:

 • verdieping van het programmaplan SVWI;
 • planning programma SVWI;
 • presentaties stuurgroep / programma board;
 • presentaties en ondersteuning projectleiders bij werkgroep bijeenkomsten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 1,5 jaar werkervaring als Projectmanagement Ondersteuner.
 • Je hebt als Projectmanagement Ondersteuner minimaal 1 jaar gewerkt voor een gemeentelijke organisatie dan wel in een samenwerkingsverband van meerdere gemeentelijke organisaties.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring in het begeleiden en ondersteunen van stuurgroepen, projectteams, wat betreft besluitvorming, verslaglegging en financiële beheersing.
Competenties:

 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Analytisch vermogen
 • Omgevingsbewustzijn

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04878
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: zsm na gunning
Einddatum: 1 jaar na startdatum
Optie op verlenging: 1 jaar
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: woensdag 17 augustus om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.