Projectmanager Implementatie Afdelingsplan Openbare Ruimte 8-16 u p/w

Opdracht
De afdeling openbare ruimte heeft het afgelopen jaar een afdelingsplan opgesteld voor de opgave van de aankomende jaren. Het afdelingsplan moet nu geïmplementeerd worden. Dit behelst de inrichting van het bedrijfsbureau, het implementeren van het nieuwe besturingsmethodiek, het versterken van de organisatie, een aanzet maken met de inhoudelijke veranderopgaven tav assetmanagement en project- en procesmatig werken op de inhoudelijke werkvelden. We zoeken een projectmanager met kennis op het gebied van management en organisatie, financiële beheersing en sturing, kennis van assetmanagement en personeelsmanagement.
 
Inzet projectmanager: 1 tot 2 dagen per week voor 1 jaar, met 3x mogelijkheid tot verlenging.

Aanpak

 1. Voor het de implementatie van het afdelingsplan worden de volgende opgaves bij de projectmanager belegd: Organisatie-inrichting afdeling openbare ruimte met specifieke aandacht voor het bedrijfsbureau (functieprofielen, werving & selectie, SPP,.. )
 2. Implementatie nieuwe besturingsmethodiek (starten met implementatie assetmanagement)
 3. Opzetten financieel beheersings- en sturingsmodel i.s.m. financiële adviseur
 4. Coördineren meerjarenonderhoudsplanningen op verschillende werkvelden, incl doorvoeren taakstelling
 5. Coördinatie op actualiseren en totstandkoming van beleid van de diverse werkvelden

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt is in het bezit van een diploma op HBO niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring opgedaan in een (top) leidinggevende/bestuurlijke rol.
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan in het implementeren van processen in teams, bij voorkeur in assetmanagement.
 • Je hebt kennis en ervaring met change-management.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring opgedaan in een (top) leidinggevende/bestuurlijke rol.
 • Je hebt kennis en ervaring opgedaan met management- en organisatie inrichtingsvraagstukken.
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring op het gebied van financiën.
Competenties:

 • Gevoel hebben voor het politieke/bestuurlijke besluitvorming
 • Besluitvaardig
 • Leiderschap mindset
 • Daadkrachtig
 • Analytisch
 • Omgevingsbewust
 • Leergierig
 • Netwerker
 • Teamspeler

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-02341
Omgeving: Dinkelland, Gemeente Tubbergen & Noaberkracht
Startdatum: 1-5-2024
Einddatum: 30-4-2025
Gesprekken: onbekend
Optie op verlenging: ja 3x 1 jaar
Aantal uur per week: 8-16
Sluitingsdatum: vrijdag 12 april om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match