Projectmanager Gedragsverandering en Mobiliteit, Mr. 24-32 u p/w

Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Goedopweg werkt samen met de rijks- en regionale overheden samen aan het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. Goedopweg richt zich daarbij vooral op kortetermijnoplossingen en projecten, met een sterke focus op gedragsbeïnvloeding en mobiliteitsmanagement. Daarbij gaat het vaak om nieuwere concepten zoals het beïnvloeden van reizigersgedrag, smart mobility oplossingen en het samenwerken met werkgevers en specifieke sectoren zoals de onderwijssector. Het bedrijfsleven werkt hard mee aan een betere bereikbaarheid van de regio. Veel bedrijven ontwikkelen duurzaam mobiliteitsbeleid en stimuleren b.v. thuiswerken, en OV- en e-bikegebruik bij medewerkers.
Bij het stimuleren van ander reisgedrag werken we binnen Goedopweg met een onderverdeling in verschillende doelgroepen. Hieronder vallen allerlei projecten en activiteiten die erop gericht zijn om specifieke doelgroepen te verleiden om niet of minder vaak met de auto te reizen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van de fiets, het OV en/of deelmobiliteit. De belangrijkste doelgroepen die we binnen de Doelgroepenaanpak onderscheiden zijn a) mensen die minder dan 15 km reizen (m.n. inwoners), b) studenten die met het OV reizen (de zgn. Onderwijsaanpak, met als doel om die tijdens de hyperspits uit het OV te krijgen), c) bezoekers van publiekstrekkers (b.v. musea, congreslocaties, ziekenhuizen) en d) nieuwe Nederlanders die nog niet (veel) fietsen, de zgn. Scholen en wijkenaanpak. De doelgroep werkgevers en werknemers zijn ondergebracht in een ander programma.

Momenteel gaat er vanuit de Doelgroepenaanpak veel aandacht naar de voorbereiding en uitvoering van het totale pakket aan mobiliteitsmanagementmaatregelen vanuit Goedopweg voor het project Westelijke Stadsboulevard (WSB, van de gemeente Utrecht). Het WSB-project bestaat uit de onderdelen a) fysieke herinrichting, b) inrichting dynamisch verkeersmanagement, en c) mobiliteitsmanagement. Goedopweg is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel mobiliteitsmanagement.

Voor de uitvoering van de Doelgroepenaanpak en onder andere de uitvoering van diverse mobiliteitsmanagement maatregelen van de WSB zoeken we een medior projectmanager gedragsverandering en Mobiliteit ( “slimme mobiliteit”).

Wie zoeken wij?
We zoeken iemand die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen binnen mobiliteit, iemand die ervaring heeft met de toepassing van gedragsverandering van diverse doelgroepen in mobiliteit en dit in de praktijk weet te brengen in tijdelijke projecten. We zoeken een medior projectmanager slimme mobiliteit om projecten operationeel aan te sturen binnen onder andere de volgende deelprogramma’s:

 • Gedragsverandering bij reizigers tot 15 km, waaronder bijvoorbeeld mobiliteitsmanagement op de Westelijke Stadsboulevard, fietsstimulering MBO-studenten en gebruik van deelmobiliteit voor de ‘last mile’.
 • Gedragsverandering bij bezoekers van publiekstrekkers in de regio Utrecht. Het gaat om het werven van publiekstrekkers en vervolgens gezamenlijk uitvoeren van projecten voor duurzaam reizen.
Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
 • Bedenken, ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van projecten om gedragsverandering te realiseren bij de diverse doelgroepen om zich duurzamer en slimmer te verplaatsen; 
 • Betrekken van bedrijven en maatschappelijke organisaties in projecten en daarmee samenwerken;
 • Bewaken van budgetten in tijd en geld, kwaliteitsbewaking en risicobeheersing binnen de projecten;
 • Rapporteren voortgang projecten;
 • En natuurlijk daarbij samenwerken met collega’s binnen het team Slimme Mobiliteit van Goedopweg, samenwerken met andere collega’s van Goedopweg, samenwerken met collega’s van de moederorganisaties (Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort, Ministerie van I&W en Rijkswaterstaat).

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • In de afgelopen 4 jaar heb jij minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmanagement, bij voorkeur op het gebied van mobiliteitsmanagement.
 • In de afgelopen 4 jaar heb jij minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met uitvoerend werk m.b.t. de gedragsbeïnvloeding van reizigers en met het stimuleren van alternatieve manieren van reizen, zoals de stimulering van fietsen, OV gebruik en/of deelmobiliteit. ​​​​​​​
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen projecten bij regionale of landelijke overheid(en).
 • Je hebt kennis/ervaring op het gebied van:
  • Projectmanagement;
  • Mobiliteitsmanagement en interventies t.b.v. gedragsverandering;
  • Affiniteit voor politiek bestuurlijke verhoudingen tussen overheden.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04852
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 september 2022
Einddatum: 1 september 2023
Optie op verlenging: Ja, 12x 1 maand
Aantal uur per week: 24-32
Intakegesprek: Woensdag 24 augustus tussen 9.00 en 16.00 uur
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 augustus om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.