Projectmanager Aanbesteding Parkeerdienstverlening, 24-32 u p/w

De Projectmanager draagt in opdracht van de directie Parkeren zorg voor de voorbereiding, de uitvoering, de (bestuurlijke) besluitvorming en implementatie van de Europese aanbesteding van een meerjarig dienstverleningscontract voor parkeerdienstverlening en parkeerhandhaving én mogelijk andere data-inwinning. Het contract met de huidige dienstverlener loopt op 31 december 2023 af.
De projectmanager is verantwoordelijk voor:

 • De vorming van een aanbestedingsteam dat alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoert.
 • De totstandkoming van de contractstukken voor de aanbesteding, waaronder het Programma van Eisen (PVE) en het contract.
 • Organisatie van het aanbestedingstraject.
 • Bestuurlijke besluitvorming met betrekking tot alle onderdelen van de Europese aanbesteding gedurende het volledige aanbestedingstraject tot en met de gunning van het contract en het contracteren van de nieuwe dienstverlener.
 • De begeleiding van de overgangsfase van het oude naar het nieuwe contract.
 • In het geval van een andere dan de huidige dienstverlener: een soepele overgang van bedrijf en diensten van de huidige naar de nieuwe dienstverlener.

Werkzaamheden

 • Samenstellen en aansturen van het aanbestedingsteam en eventuele werkgroepen.
 • Meewerken aan de evaluatie van het contract met de huidige dienstverlener en de werking van de huidige parkeerketen.
 • Zorgdragen van ophalen behoefte/wensen binnen de directie Parkeren, de ketenpartners en de overige organisatie onderdelen binnen de gemeente Amsterdam die mogelijk een rol spelen binnen het nieuwe contract en keuzes hierover voorleggen aan de directie Parkeren.
 • In voorbereidingsfase eventuele knelpunten die bij de invoering kunnen ontstaan identificeren en kijken of oplossingen voorbereid kunnen worden (anticiperen in besluitvormingsfase).
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten, marktconsultaties e.d. als het proces daarom vraagt.
 • (Laten) Schrijven van het PVE en de overige aanbestedingsdocumenten gebruikmakend van de kennis die opgedaan is met het huidige contract.
 • (Laten) schrijven van de Selectieleidraad.
 • Schrijven van de noodzakelijke bestuurlijke stukken.
 • (Laten) uitvoeren van Vendor due diligence onderzoek bij de huidige dienstverlener.
 • (Laten) uitvoeren van een juridische toets op haalbaarheid en privacy aspecten.
 • Organiseren van diverse meetings waarbij besluiten worden voorgelegd en documenten worden vastgesteld.
 • Afstemming met alle relevante collega's binnen de gemeente Amsterdam, zowel binnen de directie Parkeren als binnen andere betrokken directies.
 • Zorgdragen voor een goed archief.
 • Opstellen en bewaken van het budget.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma, maar beschikt over een WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt praktijkkennis van aanbestedingsprocedures.
 • Je hebt tenminste 10 jaar ervaring als succesvol projectmanager van complexe projecten.
 • Je hebt tenminste 5 jaar ervaring als projectmanager van complexe projecten bij de G4 of bij een andere grote overheidsorganisatie.
 • Je hebt op een relevant niveau politiek-bestuurlijke besluitvorming georganiseerd.
 • Je hebt tenminste 10 jaar ervaring in het fysiek domein.
 • Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een relevant netwerk in Amsterdam.
 • Je bent bekend met en hebt zowel ervaring met de Amsterdamse bestuurlijke en ambtelijke omgeving als het werken met commerciële partijen.
 • Je beschikt over relevante juridische kennis (aanbestedingsrecht/contractenrecht/privacy) of weet dit gemakkelijk te organiseren.
 • Je hebt kennis van en ervaring in het domein van Parkeren.
 • Je hebt kennis van en ervaring met complexe trajecten met een belangrijke IT/data-component.
 • Je hebt ervaring als projectmanager van een succesvol verlopen complexe aanbestedingsprocedure met een contractwaarde van boven de € 20 miljoen.
 • Je hebt ervaring met complexe projecten waarbij zaken gedaan moeten worden met een commerciële organisatie (als opdrachtnemer) en met andere divisies van de eigen organisatie (als uitvoerders).
 • Je hebt ervaring met aanbesteding van ICT en data projecten.
Competenties:
 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Plannen
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • (Aan)sturen

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-02052
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 1 juni 2021
Einddatum: 31 mei 2022
Optie op verlenging: Ja, t/m 31 mei 2023
Aantal uur per week: 24-32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Woensdag 12 mei om 8.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.