Projectmanagement Officer Sr. 32-36 u p/w

De sector Programma- Project- en Interim management (PPI) maakt onderdeel uit van het Politie Diensten Centrum (PDC). Het PDC verzorgt de bedrijfsvoering voor de politie, zoals financiën, ICT, communicatie en personeelszaken. PPI levert programma- en project professionals voor het leiden en ondersteunen van programma's en projecten binnen de politie en in samenwerking met ketenpartners. 
De missie van PPI: "Waardecreatie door veranderingen met IV-component voor politie en ketenpartners, gestructureerd en transparant van A naar B".
PPI zet haar professionals zo breed mogelijk in binnen de organisatie om de dagelijkse leiding te voeren over veranderprocessen. Zij zijn inzetbaar vanaf het vertalen van de gebruikersbehoefte naar een realisatieplan tot aan de daadwerkelijke implementatie bij de gebruikers. Voor PPI staan hierbij de opdrachtgevers en hun vragen centraal.
De functie Senior Projectmanagement Officer valt binnen het centraal PMO van de sector PPI. Het PMO team draagt zorg voor kwaliteitsborging, standaarden, rapportage en analyse, resourcemanagement, training, functioneel beheer van de projectmanagement tool, en coaching en advies.
Als Senior Projectmanagement Officer vervul je een belangrijke rol. Je faciliteert hoogwaardige en efficiënte processen en standaarden aan programma's en projecten. Je coacht/begeleidt (nieuwe) programma- en projectmanagers, je begeleidt projectondersteuners, je rapporteert en je voert kwaliteitsreviews uit. Daarnaast ben je voor zowel het MT van PPI als voor de uitvoerende project/programmamanagers en -ondersteuners een centrale vraagbaak.

Doelstelling
Je maakt deel uit van de programma- en projectenorganisatie van de Politie. Deze organisatie levert capaciteit voor het leiden van programma’s en projecten binnen de Politie. Samen met je team draag je bij aan een efficiëntere uitvoering van projecten en de verbetering van bijbehorende processen.

Verantwoordelijkheden
Vakmatige taken:

 • je coacht en begeleidt (nieuwe) programma-, projectmanagers en projectondersteuners bij de opstart en tijdens de voortgang van programma's en projecten;
 • je adviseert en ondersteunt programmamanagers, projectmanagers en -ondersteuners in de toepassing van standaarden in hun projecten en programma's;
 • je levert een bijdrage aan de doorontwikkeling van de processen van programma- en projectmanagement naar een hoger volwassenheidsniveau;
 • je overtuigt en faciliteert medewerkers ten aanzien van vernieuwingen in projectmanagement;
 • je beheert templates en instructies;
 • je voert kwaliteitsreviews uit op managementproducten, rapportages en datakwaliteit in onze projectmanagement tool;
 • je bent centrale vraagbaak voor zowel de projectmedewerkers als voor het MT PPI; 
 • je levert een bijdrage aan het onderhouden van de PPI website (Agora) voor informatie-uitwisseling en samenwerking binnen de organisatie.
Contacten
De Senior Projectmanagement Officer heeft contacten met projectmedewerkers, met het managementteam en met collega's van andere lijn afdelingen. Zij/hij is in staat om een sterk intern netwerk op te bouwen en te onderhouden. Zij/hij is het expertise-aanspreekpunt voor diverse in- en externe stakeholders.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Voor deze aanvraag zetten wij voornamelijk in op relevante kennis en werkervaring.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met projectmatig werken binnen een ICT/IM gestuurde omgeving.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van proces- en kwaliteitsmanagement.
 • Je bent Prince2 gecertificeerd.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het voeren van projectmanagement administratie in daarvoor bestemde tooling. 
 • Je bent MSP en/of P3O gecertificeerd.
 • Je bent IPMA-D of IPMA-PMO gecertificeerd.
 • Je hebt kennis van en werkervaring met Excel en Powerpoint.
 • Je hebt kennis van en ervaring met ISO en/of CMMI standaarden.
 • Je hebt relevante werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
 • ​​​​​​​Je hebt een volwaardig, erkend en afgerond diploma op minimaal HBO niveau en is in het bezit van een Lean SixSigma green belt certificering.
Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
 • Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
 • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-02335
Omgeving: Nieuwegein
Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2025
Optie op verlenging: 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: dinsdag 16 april om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match