Projectleider / Strategisch adviseur HR agenda Gedwongen kader Overijssel, 18 u

Wij zoeken een projectleider die kan werken op het snijvlak van zorgaanbieders en gemeenten. Je maakt verbinding en blijft in verbinding ook als het wat moeilijker wordt. Je bent een deskundige gesprekspartner op het gebied van arbeidsmarkt, HR- vraagstukken binnen de zorg. En weet ook de relatie tot onderwijs hierin te leggen.

Het project Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel
Voor het bieden van bescherming voor kwetsbare kinderen is het nodig dat er voldoende kwalitatief goed geschoolde medewerkers in het gedwongen kader zijn. Het doel van het ontwikkelen van een strategische HR-agenda voor de regio's IJsselland en Twente is het werven en behouden van medewerkers in de keten van het gedwongen kader. In het project wordt onderzocht wat hiervoor de werkzame elementen zijn. Hiervoor zijn eerste aanzetten geweest in de vorm van verkenningen op de problematiek welke nu vragen om een vertaling naar een HR agenda voor het gedwongen kader.

Om personeel te behouden en nieuw personeel aan te trekken zal de strategische HR-agenda zich richten op de volgende onderdelen waarvan we weten dat deze een rol spelen bij het aantrekken en behouden van personeel:

 • werving en selectie;
 • agressie en bejegening;
 • werkdrukverlaging (overbruggingszorg);
 • werkplezier
en ook op het realiseren van duurzame en creatieve (zij-) instroom van nieuwe collega's. De strategische HR agenda is bedoeld om een overstijgende en samenhangende aanpak te ontwikkelen voor zowel de korte als lange termijn.

De opdracht:
Het opstellen van een Strategische HR-agenda voor de korte en middellange termijn. Hierin neem je de projectleiding voor de periode van september 2022 tot en met december 2022. Je stelt samen met de ketenpartners JBOV, WSG, LJ&R, RvdK, VT en de beide regio's een plan op. Hierbij maak je gebruik van de inventarisatie van de huidige knelpunten en beschikbaar materiaal zoals Foto GI , verbeteragenda, medewerkertevredeheidsonderzoeken, cliënttevredenheidsonderzoeken, opbrengstdocument strategische HR agenda HHM, etc. Ook ligt er al een eerste aanzet tot een agenda. Verder:
 • Adviseer je over aansluiting bij landelijke trajecten zoals Alle kansen Benut.
 • Adviseert je over de werkzame elementen en niet -werkzame elementen voor het werven en behouden van medewerkers.
 • Ontwikkel je een aanpak (voor zowel de korte als de lange termijn) met aanbevelingen.
 • Wordt er evt. onderzocht hoe aanvullende financiering voor de acties verkregen kan worden. Bv. aanvragen bij fondsen.
 • Worden bij de agenda relevante derde partijen betrokken zoals hogescholen. 
 • Wordt gebruik gemaakt van relevante informatie uit andere regio's, landelijk bekende informatie, wetenschappelijke onderzoek, etc.
 • Wordt aangesloten bij de reeds gestarte initiatieven in de regio's zoals het mogelijk maken van traineeships met financiering van de provincie, de relatie die gelegd is met de landelijke HR agenda en het zij-instroom programma van hogeschool Saxion.
Resultaat:
Een uitgewerkte Overijsselse Strategische HR agenda Gedwongen kader Overijssel op basis van een eerste aanzet hiertoe en het opbrengstdocument HHM. Bestaande uit:
 • inzicht in de werkzame elementen voor het werven en behouden van personeel;
 • inventarisatie van de lopende initiatieven bij de ketenpartners;
 • aanbevelingen voor acties voor de korte en termijn en lange termijn en hoe deze structureel te borgen;
 • netwerk van het gedwongen kader met organisaties op het veld van arbeid- en scholing, zoals de hogescholen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt werkervaring met projectmanagement / bestuur advisering.
 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt werkervaring bij een gemeente.
 • Je bent bekend met het zorglandschap van Overijssel.
 • Je beschikt over een afgeronde WO opleiding.
 • Je hebt werkervaring op strategisch HR gebied.
Competenties:
 • Bestuurlijk/ politiek sensitief.
 • Je bent resultaatgericht, een verbinder in het netwerk, strategisch en je kan op verschillende niveaus schakelen (strategisch, tactisch, uitvoerend).

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04843
Omgeving: Enschede
Startdatum: 1 september 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 18
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Donderdag 25 augustus om 9.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.