Projectleider samenwerking klimaatadaptatie bij Waternet voor 24 uur per week

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 1 november 2024 op zoek naar een projectleider samenwerking klimaatadaptatie.

De projectleider samenwerking klimaatadaptatie wordt gevraagd om inhoud te geven aan en regie te voeren op de samenwerking met gemeenten, bewoners en overige partijen in het beheergebied van waterschap AGV op het gebied van klimaatadaptatie. De basis hiervoor is afkomstig uit de netwerkstrategie klimaatadaptatie AGV.

Gevraagde werkzaamheden:

 • Aanjager van samenwerking met gemeenten over klimaatadaptatie. Dit bestaat onder andere uit het verzorgen van de inbreng vanuit het waterschap in de werkregio Amstel, Gooi en Vecht (Deltaplan Ruimtelijke Adapatie). In de komende periode ligt de focus op het vormgeven van het vervolg op het handboek klimaatadaptatie (regionale adaptatiestrategie); voorbereiden op de nieuwe ronde stresstesten en risicodialogen; activiteiten rondom de gezamenlijke communicatie en bewonersparticipatie en de borging van klimaatadaptieve prestatie-eisen.
 • Projectleider van stimuleringsregeling ‘Geef groen en water de ruimte.
 • Projectleider van overige activiteiten uit de netwerkstrategie klimaatadaptatie AGV. Onder andere aansturen en uitvoeren van activiteiten in samenwerking met de community manager klimaatadaptatie en community manager groen. Het uitvoeren van de evaluatie van de netwerkaanpak en advies uitbrengen ten aanzien van community-management.
 • Interne borging van de externe samenwerking over klimaatadaptatie. Dit betekent onder andere afstemming met programmamanager klimaatadaptatie; overige leden programmateam klimaatadaptatie; gebiedsregisseurs, regiomanagers en planadviseurs uit team planadvies; beleidsadviseur; bestuursondersteuning en communicatie.

De afdeling Waterplannen en Besturing bestaat formeel uit drie teams, namelijk team ‘planadvies’, team ‘waterplannen en projecten’ en team ‘watersysteembesturing’. Je komt te werken in het team ‘planadvies’.

Samen met onze omgevingspartners is het waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) verantwoordelijk voor het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving. We dragen daaraan bij door te zorgen voor voldoende en gezond water en een veilig watersysteem.

We staan voor complexe uitdagingen, zoals de woningbouwopgave, energietransitie, klimaatadaptatie, waterkwaliteit (KRW) en de landbouwtransitie. We geloven dat water een leidende rol zou moeten spelen in de ruimtelijke ordening. Alleen dan maken we een toekomstbestendige samenleving mogelijk.

Wat wordt er van jou gevraagd?


Eisen bij de opdracht:

 • Je bent in bezit van een WO opleiding.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met advisering over water en/of klimaatadaptatie.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen en uitvoeren van lokale of regionale klimaatadaptatie-aanpak.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het stimuleren/participatie/faciliteren van stakeholders en/of bewoners over water en/of klimaatadaptatie.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met werken in werkregio van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring bij gemeenten en/of waterschappen.
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in project- en/of procesmanagement.
Competenties:

 • Verbinden
 • Duidelijk communiceren
 • Planmatig

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06627
Omgeving: Hoofdkantoor van Waternet gelegen aan de Korte Ouderkerkerdijk 7
Startdatum: z.s.m. na gunning
Einddatum: 10 maanden na start
Optie op verlenging: Ja, voor een maximale verlengingsperiode van 14 maanden
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: maandag 04 december om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match