Projectleider Richtlijn Energie Efficiëntie 32-36 u p/w

De projectleider is verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van deze implementatie. Hiervoor moeten de inhoudelijke eisen aan de rapportage, het meten van de bijdrage aan de doelstelling (wat mag/moet meetellen), het correctie/verdeelmechanisme en de inrichting van het loket inclusief toezicht worden vastgesteld en indien nodig opgenomen in de lagere regelgeving.

Daarnaast zal de benodigde governance- en communicatiestructuur moeten worden ingericht om de publieke instellingen te bewegen daadwerkelijk te voldoen aan deze plicht. Hierbij zal ook gekeken moeten worden over welke randvoorwaarden voor de publieke instanties noodzakelijk zijn om de nationale doelstelling te halen. Van de projectleider wordt verwacht, naast project- en stakeholdermanagement, dat zij/hij ook zelf een grote inhoudelijk bijdrage levert aan de uitwerking die nodig is voor de tijdige implementatie. Tot slot dienen besluiten hierover te worden voorbereid, interne en externe partijen te worden geïnformeerd en waar nodig worden bijgedragen aan het informeren van de Kamer.

Achtergrond opdracht

Maart 2023 is ingestemd met de richtlijn energie-efficiëntie (EED). Onderdeel van deze richtlijn zijn artikel 5 en 6. In het project implementatie 5/6 wordt wettelijk geregeld dat publieke instanties gezamenlijk 1,9% finale energie moeten besparen en aan de 3% renovatieverplichting moeten voldoen. De insteek is dat alle publieke instanties iedere vier jaar een plan indienen waarmee zij bijdragen aan deze doelstelling en daarover jaarlijks rapporteren. Indien de doelstelling landelijk gezien buiten bereik komt, moet een correctiemechanisme de grond bieden om de doelstellingen strakker te verdelen, bijvoorbeeld op het niveau van de publieke instelling of per sector.

Opdrachtgever

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met stakeholdermanagement.
  • Je hebt minimaal 7 jaar ervaring met projectmanagement.
  • Je hebt WO werk en denk niveau.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt ervaring in politiek-bestuurlijke omgeving en weet te schakelen tussen beleid en uitvoering.
  • Je hebt ruime ervaring binnen de Rijksoverheid, bij voorkeur op het gebied van de energiesector.
Competenties:

  • Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit
  • Omgevingsbewustzijn
  • Resultaatgerichtheid
  • Verbindende persoonlijkheid

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03342
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 27 mei 2024
Einddatum: 26 oktober 2024
Optie op verlenging: ja, 3 x 3 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: dinsdag 21 mei 2024 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdracht gerelateerde motivatie.
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match