Projectleider planvorming Water en Riolering voor 1 dag in de week.

Als Projectleider planvorming Water en Riolering voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • (Mede) opstellen uitvoeringsagenda Delta Plan Ruimtelijke Adaptie ( DPRA);
 • Assisteren bij het uitvoeren van de risicodialoog;
 • Doorrekenen persleidingensysteem en uitwerken verbeteringsmaatregelen;
 • Ontwikkelen beleid m.b.t. afkoppelen hemelwater van drukriolering;
 • Ondersteunende werkzaamheden bij het proces om het beheer en onderhoud van Stedelijk Water over te dragen aan het waterschap;
 • Ondersteunende werkzaamheden bij opstellen GRP 2023-2027;
 • Zorg dragen voor een goede aansluiting van het GRP op de omgevingsvisie en het nog op te stellen omgevingsplan.
Je komt te werken op de afdeling Openbaar Gebied binnen het team Infrastructuur, Gebouwen en Gronden (IGG). Het team heeft vier cluster, Gebouwen & Gronden, Civiel, Groen, Verkeer en Riolering & Water. Jouw werkzaamheden voer je uit in het cluster Riolering & Water. Door je blik naar buiten heb jij oog voor het belang van de inwoners in de gemeente Hardenberg en Ommen.

Hardenberg is een grote en sterke plattelandsgemeente die volop ruimte biedt voor wonen, werken en leven. Meer dan 60.000 inwoners ervaren elke dag hoe plezierig dat is. Volop bedrijvigheid, maar ook prachtige natuur om tot rust te komen. De gemeente Hardenberg heeft een regionale functie die we samen met onze partners willen benutten en verder willen versterken.

We werken in een professionele organisatie voor een ambitieus bestuur van de gemeente Hardenberg. Bovendien verzorgen wij de uitvoering van een groot aantal diensten voor onze buurgemeente Ommen. Dit geldt ook voor de taken in het Openbaar Gebied.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Wat vragen we van jou:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider.
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar, kennis opgedaan op gebied van water en riolering.
Competenties:

 • Vermogen om te regisseren en te coördineren.
 • Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-00741
Omgeving: Hardenberg en thuiswerken
Startdatum: zsm
Einddatum: 1 augustus 2023
Optie op verlenging: ja, 3x 6 maanden
Aantal uur per week: 8
Intakegesprek: in overleg

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.