Projectleider Openbare ruimte 32-36 u p/w

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het realiseren van diverse grootschalige herinrichtingsprojecten voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het betreft aanleg en vervanging van (vooral civieltechnische) werkzaamheden in de buitenruimte zoals de aanleg en vervanging van wegen, het realiseren van klimaatadaptieve projecten (zoals het afkoppelen van riolering), aanleg duurzame verlichting, vervangen VRI's, aanleg klimaatpleinen en vergroenen van de openbare ruimte. De projectleider is de regisseur van de diverse fases in het project.
De projectleider werkt in opdracht van de beheerregisseurs o.b.v. een projectopdracht. De projectleider stelt een projectkernteam samen waarmee hij projectmatig werkt. De projectleider is financieel budgetbeheerder, waarmee hij verantwoordelijk is voor uitgaven en afwijkingen.

De voortgang koppelt hij terug aan zijn opdrachtgever (beheerregisseur, themamanager of wethouder) tijdens voortgangsoverleg en portefeuillehoudersoverleg en dmv rapportages.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als projectleider voor het realiseren van projecten in de openbare ruimte.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie,
 • Je hebt ervaring op het gebied van inkoop en aanbestedingen.
 • Je hebt ervaring met GIS programma’s, Autocad, MS-Project.
 • Je hebt ervaring met het schrijven van collegevoorstellen.
Competenties:

 • Coachende vaardigheden
 • Politiek sensitief
 • Probleemoplossend vermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Leiderschap
 • Goede analytische vaardigheden
 • Resultaatgericht
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Samenwerkingsgericht
 • Initiatiefrijk

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-01486
Omgeving: Doorn
Startdatum: 01 mei 2023
Einddatum: 31 oktober 2023
Optie op verlenging: Ja,
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: niet gespecificeerd
Sluitingsdatum: Woensdag 29 maart 2023 om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.