Projectleider Ondermijning 28-32 u p/w

Fryslân is uniek, vanwege de grootte, de ligging, de (Elf)steden en het uitgestrekte buitengebied met al haar facetten, zoals jachthavens, zeehavens, leegstaande boerderijen etc. Deze kenmerken maken de provincie tot een favoriete bestemming van toeristen, eigen inwoners maar ook: criminelen. Dit laatste is een zorgelijk feit.

Steeds vaker is de aanwezigheid van criminele activiteiten en ondermijning zichtbaar en voelbaar in de “mienskip”. De Friese overheden zullen daartegen afzonderlijk voldoende weerbaar moeten zijn, maar ook gezamenlijk één lijn moeten trekken om georganiseerde ondermijnende criminaliteit het hoofd te kunnen bieden. De provincie Fryslân, het wetterskip en de Friese gemeenten slaan daarom hun handen inéén door een gezamenlijke aanpak op ondermijning te realiseren; De Friese Norm.

De Friese Norm is een intentieverklaring. Hierin zijn ambities opgenomen over een geharmoniseerde aanpak op ondermijning.

Ambities zijn een begin, uiteindelijk draait het om de uitvoering, voortzetting en waarmaken van de intenties. Daarbij geldt: samen sta je sterk. Om de ambities te realiseren en te bereiken stellen wij voor om een gezamenlijke trekker/projectleider aan te stellen die zich inzet op de doelstellingen van de intentieverklaring.

De projectleider krijgt de volgende rollen toebedeeld:

1. Aanjager;
De projectleider heeft een aanjagende rol als het gaat om de ambities van de intentieverklaring. Hij/zij zet zich in om de deelnemende organisaties te stimuleren en te prikkelen tot het realiseren van de intenties uit de verklaring. Ook zal er gekeken worden naar de mogelijkheden om gelden te verkrijgen voor de langere termijn om de integrale samenwerking structureel in te bedden.

2. Ontwikkelaar;
De projectleider ontwikkelt producten, communicatieplannen, leergangen of zet zich in om deze ontwikkelingen mogelijk te maken bij de deelnemende overheden.

3. Verbinder.
De projectleider weet verbindingen te zoeken en te leggen tussen de aangesloten overheden, maar ook interne verhoudingen. Hij/zij weet handhavers in de uitvoering bij elkaar te brengen, maar ook beleidsmedewerkers. Daarbij wordt er onder andere gebruik van de rol als aanjager en ontwikkelaar, om een effectieve schakel te vormen tussen operationeel en strategisch niveau. Daarbij maakt de projectleider gebruik van de kennis en expertises die het RIEC aanbiedt om ook deze aan te haken bij de aanpak in Fryslân.

Verantwoordelijkheden
Met De Friese Norm werpen de overheden barrières op tegen ondermijnende criminaliteit en versterken en vergroten zij de weerbaarheid tegen ondermijning van zowel de overheden als inwoners.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

  • Je hebt HBO+ werk- en denkniveau.
  • Je hebt kennis en ervaring in project- en omgevingsmanagement.
  • Je hebt ervaring in het leiden van complexe projecten en is bekend met het gemeentelijke apparaat in de volle breedte van het fysiek, sociale en veiligheidsterrein.
  • Je hebt minimaal 3 jaar relevante en recente (< 5 jaar) werkervaring op het gebied van projectmanagement en het werkveld van openbare orde en veiligheid en met name op het gebied van ondermijning.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

  • Je bent in staat het uitwerkingsplan van het projectplan te schrijven.
Competenties:

  • Je bent bestuurlijk sensitief.
  • Je werkt resultaatgericht en kan goed regisseren.
  • Je bent effectief in je communicatie (waaronder ook luisteren) naar inwoners, ondernemers, externe adviseurs en indien nodig in participatietrajecten.
  • Je bent gericht op goede kwaliteit en integraliteit, waarbij je de ambitie hebt om een prettige leefomgeving tot stand te brengen. Daarnaast bent je gericht op voortgang en haalbaarheid; Hierbij ben je in staat om knopen door te hakken wanneer nodig.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04724
Omgeving: Buitenpost
Startdatum: 1 oktober 2022
Duur: 1 oktober 2023
Optie op verlenging: ja, 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 28-32
Gesprekken: 1 september 2022
Sluitingsdatum: vrijdag 19 augustus om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.