Projectleider Omgevingswet

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

Bij de Omgevingsdienst is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht. Belangrijk doel van de organisatie is het verhogen van de kennis, waardoor zowel de kwaliteit van haar taken als ook een hoge productie geborgd worden. Bij de Omgevingsdienst Groningen werken circa 190 medewerkers in een jonge en ambitieuze organisatie, met als standplaats Veendam. De ambities richten zich op de kwaliteit van het primaire proces en de relatie met onze opdrachtgevers.

De komende jaren staan in het teken van de verdere professionalisering van de dienstverlening van de Omgevingsdienst. Waarbij de organisatie in 2021 klaar moet zijn voor de invoering van de eerste fase van de Omgevingswet. De voorbereidingen zijn in 2019 gestart, en komen in een concrete realisatiefase.

De Projectleider is de verbindende schakel tussen de inhoud en het proces rond de Omgevingswet en de toekomstbestendige integrale samenwerking met ketenpartners. De regierol kan alleen goed worden uitgevoerd met meer dan voldoende kennis over de primaire taken van de Omgevingsdienst, het politieke krachtenveld in een provincie en de Omgevingswet.

Als projectleider zet je het begeleiden van de implementatie van de omgevingswet voor de Omgevingsdienst Groningen voortvarend door. De Omgevingsdienst Groningen werkt integraal samen met haar ketenpartners: Gemeentes, Provincie, Waterschap en uitvoeringsorganisaties (Veiligheids Regio, GGD, RUDD,FUMO). Ketenafspraken moeten worden vertaald naar gevolgen voor de organisatie, de organisatie van kennisontwikkeling moet worden voortgezet en het belang van heldere en concrete afspraken en de randvoorwaarden daarvoor moet belicht blijven worden in de regio. 

Binnen het project Omgevingswet zijn twee casus gerichte pilots opgenomen die met ketenpartners worden uitgevoerd. Ook voor deze deelprojecten word je de projectleider. Het netwerk is belangrijk voor de organisatie om zodoende effectief invulling te geven aan onze uitvoeringstaak als onafhankelijke betrouwbare kennispartner. Delen van ervaringen uit pilots met onze partners (o.a. middels het platform Omgevingswet) is dan ook van belang.

De Omgevingsdienst Groningen is zich op een aantal terreinen aan het voorbereiden op de toekomst. Voorbereiden op de komst van de Omgevingswet is daar één van. Van de projectleider wordt gevraagd om rekening te houden met de context waarbinnen het project zal plaatsvinden. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectleider in de interbestuurlijke context van de lagere overheden van de Provincie Groningen.
 • Je hebt ervaring met de implementatie van de Omgevingswet binnen één of meerdere Omgevingsdiensten.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring opgedaan als Projectleider in een interbestuurlijk traject bij de Omgevingsdienst Groningen.
Competenties:

 • Resultaatgericht.
 • Overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen.
 • Projectmatig werken.
 • Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Besluitvaardig.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Het vermogen om verschillende onderwerpen, in verschillend tempo te kunnen managen.
 • Stressbestendig.
 • Innovatief.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2020-02066
Omgeving: Veendam
Startdatum: 1 juni 2021
Einddatum: 1 juni 2022
Optie op verlenging: ja, 3x 12 maanden
Aantal uur per week: 
Intakegesprek: 18 mei in de middag
Sluitingsdatum: vrijdag 14 mei om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.