Projectleider Omgevingsvergunningen 24-36 u p/w

We zijn op zoek naar een projectleider omgevingsvergunningen voor onder andere de branches: voedingsmiddelen, agrarisch, tank op en overslag, chemie, raffinaderijen, afval, energie, droge bulk, stuwadoors, scheepswerven en de opslag van gevaarlijke stoffen.

De kandidaat zet zich in voor het verbeteren van de milieukwaliteit en veiligheid in het Rijnmondgebied. Dit doet de kandidaat samen met enthousiaste en professionele collega’s van de unit Reguleren. Kandidaat werkt aan de uitvoering van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bedrijven in de voornoemde branches. De kandidaat houdt zich bezig met de inpassing van bedrijfsactiviteiten in een complexe omgeving. Affiniteit met ruimtelijke ordening is dan ook een vereiste. De kandidaat verleent vergunningen voor complexe tot zeer complexe bedrijven, die werken in complexe tot zeer complexe situaties. De kandidaat volgt de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid en relevante nationale en internationale regelgeving.
In het werken met bedrijven toont de kandidaat een flexibele, gedreven en besluitvaardige professional. Daardoor weet de kandidaat potentiële milieu- en veiligheidsrisico’s te vertalen in maatwerkvoorschriften of vergunningen. Met de kennis van wet- en regelgeving, de communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht van de kandidaat lukt het bedrijven te bewegen de milieu- en veiligheidsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De kandidaat beschikt over een natuurlijk overwicht en een scherpe blik.

Vakmatige taken

 • Het voeren van regie en het voeren van vooroverleg om te komen tot een ontvankelijke aanvraag van een complex tot zeer complex bedrijf;
 • Het beoordelen van de aanvraag op ontvankelijkheid, inclusief het beoordelen van een ingediend o.a. preventierapport, calamiteitenplan, akoestisch rapport, luchtonderzoek, bodemonderzoek, of veiligheidsrapport;
 • Het opstellen en publicatierijp maken van een (ontwerp-)beschikking, inclusief eventuele behandeling van zienswijzen;
 • Het behandelen van een verzoek om schorsing en het behandelen van beroep bij de Rechtbank/Raad van State.
 • Het signaleren van bestuurlijke gevoelige situaties en daar adequaat op reageren en handelen.
 • Maatwerkvoorschriften: bedrijfsbezoek en aanschrijven van voornemen tot opstellen van maatwerk. Het opstellen van de ontwerpbeschikking, het opstellen van de beschikking inclusief eventuele bezwaarbehandeling en het behandelen van een verzoek om schorsing en beroep bij de Rechtbank/Raad van State;
 • Het uitvoeren van actualisatietoetsen bij bedrijven om te beoordelen of de vergunning nog actueel genoeg is;
 • OBM: betreft het milieudeel van de vergunning, het is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets zonder voorschriften. Beoordelen ontvankelijkheid van een aanvraag, opstellen van een brief met een verzoek om aanvullende gegevens als de aanvraag onvoldoende gegevens bevat. Verlengen van de procedure bij complexe aanvragen. Het opstellen van een (ontwerp)beschikking inclusief eventuele behandeling van zienswijzen.
Contacten
 • Bedrijven
 • Keten partners zoals VRR, ILT, RWS, waterschappen en andere Omgevingsdiensten
 • Interne adviseurs 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een relevante HBO opleiding voor het werkveld van vergunningverlening Wabo Milieu.
 • Je beschikt over VCA VOL.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring vergunningverlening Wabo Milieu in de afgelopen 7 jaar.
 • Je hebt kennis en ervaring met betrekking tot relevante regelgeving en BBT documenten.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van chemie, procestechnologie of werktuigbouwkunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met vergunningverlening wabo milieu in relatie tot bedrijven van minimaal 3 van de branches: voedingsmiddelen, agrarisch, tank op en overslag, chemie, raffinaderijen, afval, energie, droge bulk, stuwadoors, scheepswerven en de opslag van gevaarlijke stoffen.
 • Je hebt ervaring binnen een omgevingsdienst en/of vergunningverlenend bevoegd gezag.
 • Je hebt ervaring met BRZO en RIE 4 bedrijven.
 • Je hebt kennis van BREF’s gerelateerd aan voornoemde branches.
Competenties:
 • Organisatiesensitiviteit
 • Communicatieve vaardigheden
 • Omgevingsbewust
 • Teamspeler (zowel intern als naar onze ketenpartners)

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-03147
Omgeving: Schiedam
Startdatum: 1 juli 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24-36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Maandag 30 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.