Projectleider (nood)opvang vluchtelingen Oekraïne, 20-36 u p/w

Veiligheid staat hoog op de agenda van de gemeente. In het team Feiligens werk je samen met 7 andere collega’s en adviseer je collega’s, onze directie, de burgemeester en het college over openbare orde en veiligheid. Het team ondersteunt de burgemeester bij de uitvoering van zijn wettelijke bevoegdheden op het gebied van veiligheid. Bij de uitvoering van die werkzaamheden werkt het team nauw samen met de verschillende veiligheidspartners zoals politie en het OM, maar ook ondernemers en inwoners. Het team heeft hierin een verbindende rol. Het team kenmerkt zich door veelzijdigheid, flexibiliteit en toewijding.

Wat ga jij doen?

In de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel worden door de gemeente verschillende opvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne ingericht. Daarnaast zijn er inmiddels meerdere vluchtelingen ondergebracht bij particuliere opvanglocaties. Om dit maatschappelijke vraagstuk nader vorm te geven, zijn wij op zoek naar een projectleider (nood)opvang vluchtelingen (20 tot 36 uur per week) die zo snel mogelijk aan de slag kan!

Als projectleider houd je je met het volgende bezig:

 • Je houdt het (financieel) overzicht en bewaakt de voortgang van de verschillende trajecten;
 • Je bouwt een aanpak op voor de gemeentelijke (nood)opvang rondom de instroom, begeleiding en uitstroom van vluchtelingen;
 • Je coördineert de op- en eventuele afbouw van opvanglocaties, dit in nauwe samenwerking met de locatiemanagers;
 • Je bent het algemene aanspreekpunt voor inwoners en ketenpartners, zoals de Veiligheidsregio Fryslân;
 • Je onderhoudt contact met de aanspreekpunten van de particuliere opvang, de zgn. ‘gastgezinnen’;
 • Je bent het interne aanspreekpunt voor de locatiemanagers van de opvanglocaties;
 • Je werkt samen met de collega’s van de gemeente aan verbinding en draagvlak;
 • Op strategisch, tactisch en operationeel niveau adresseer je kansen en risico’s/knelpunten;
 • Je coördineert het ambtelijk en bestuurlijk overleg en bereidt deze goed voor.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en relevante kennis en ervaring binnen het veiligheidsdomein en/of sociaal domein;
 • Je hebt ervaring en affiniteit met regievoering en procesmanagement.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt kennis en ervaring met de relevante wet- en regelgeving.
Competenties:
 • Je bent een netwerker, je legt gemakkelijk en snel verbindingen;
 • Je bent communicatief vaardig, stressbestendig en in staat te relativeren én te prioriteren;
 • Je bent pragmatisch en resultaatgericht, hebt een proactieve houding;
 • Je kunt zowel zelfstandig als in een team, als integraal (afdeling overstijgend) goed uit de voeten;
 • Je hebt ervaring met het werken bij een gemeente of soortgelijke politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je bent flexibel: dat wil zeggen bereikbaar en beschikbaar voor onverwachte spoedeisende casuïstiek.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04872
Omgeving: Damwâld
Startdatum: 1 september 2022
Einddatum: 28 februari 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 20-36
Intakegesprek: In week 34
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 augustus om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.