Projectleider Multi Disciplinair Team

In jouw rol als Projectleider Multi Disciplinair Team (MDT) CAP stuur je het MDT aan en je werkt voor alle clusters binnen CAP. Dit MDT beoordeeld processen op verschillende aspecten van gegevensbescherming, informatiebeveiliging en informatiehuishouding aan de hand van een voorgeschreven methode.
Op basis van geïnventariseerde risico’s en daaraan gekoppelde verbeteracties breng jij de clusters van CAP een niveau verder in het verantwoord omgaan met gegevens, rekening houdend met de AVG, Informatiebeveiliging en de Archiefwet.
Je bent in contact met collega’s die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van nieuwe gegevensverwerkingen en naleving van het gehele portfolio binnen CAP.

Jouw missie? Het afgesproken resultaat boeken voor ons MDT CAP en medewerkers meekrijgen in de veranderingen die dat vraagt. In jouw rol staat communicatie met stakeholders en het succesvol doorvoeren van verbeteringen in de organisatie voorop.
Met een mensgerichte instelling leid je het MDT dat de compliantie met AVG/BIO/Archief wet onderzoekt en over gaps rapporteert. Ook geef je projectleden handvatten om als inhoudelijke experts AVG, Informatiebeveiliging en Archiefwet aan de slag te gaan. En zorg je dat de mijlpalen conform planning behaald worden door steeds de juiste beheersmaatregelen te nemen. Je stuurt, netwerkt en schakelt tussen beleid van de opdrachtgever en uitvoering en houdt rekening met verschillende belangen en standpunten. Zo zorg je voor goed verander- en verwachtingsmanagement bij de diverse stakeholders en klantomgevingen waarmee je binnen de Belastingdienst te maken krijgt. Je houdt hen scherp op de beoogde doelen en effecten, de governance, de omgevingsdynamiek en de randvoorwaarden voor succes.

Bijna nergens vind je zoveel data als bij de Belastingdienst. Op grote schaal worden gegevens van buiten en binnen de organisatie verzameld om te gebruiken voor een betere dienstverlening, slimmer toezicht en efficiëntere bedrijfsvoering. De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) zorgt voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven en geeft zo sturing aan de massale productieprocessen. Deze informatievergaring en -verstrekking bieden kansen en vragen tegelijkertijd om grote zorgvuldigheid. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Baseline Informatiebescherming Overheid (BIO) en de Archiefwet (AW) formaliseert deze zorgvuldigheid.
Kwaliteit, privacy, beveiliging van (massale) informatiesystemen en een goed archiefbeheer zijn in het belang van burgers, bedrijven én van de Belastingdienst.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau. Dat kan onder andere blijken uit een WO master-diploma, bij voorkeur in een relevantie richting zoals bestuurs- of bedrijfskunde of veranderkunde.
 • Je hebt enkele jaren ervaring met het leiden van multidisciplinaire projecten binnen een omgeving waar projectmanagement nieuw is, en/of kennis van en ervaring met veranderingen binnen grote organisaties.
 • Je hebt ervaring met het vertegenwoordigen van de belangen van de organisatie.
 • Je hebt aanvullende opleidingen of trainingen gevolgd op het gebied van project, programma- of portfoliomanagementmethodieken (bijvoorbeeld PRINCE2 of scrum/agile) en/of verandermanagement.
 • Je bent communicatief vaardig, creatief en een natuurlijke netwerker.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en kunt pionieren.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit 
 • Ontwikkelen medewerkers 
 • Doorzettingsvermogen 
 • Netwerken 
 • Aansturen organisatie

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-03962
Omgeving: Apeldoorn
Startdatum: 25 juli 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: week 29
Sluitingsdatum: woensdag 13 juli 2022 om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.