Projectleider Marktconsultatie SIS 16 u p/w

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) draagt zorg voor het beheer van de landelijke voorziening SIS.
Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke voorziening die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie voor ongeruste naasten. Bij een incident met meerdere slachtoffers, gewonden en/of vermisten kan SIS worden geactiveerd. SIS wordt ondersteund door het SIS-informatiesysteem welke inhouse gebouwd is en beheerd wordt. NIPV wil laten onderzoeken of het SIS-informatiesysteem door de markt kan worden geleverd. Hiervoor is NIPV op zoek naar een projectleider om een marktconsultatie te begeleiden en die verantwoordelijk is voor de volgende activiteiten:

 • Planning en coördinatie.
 • Marktonderzoek en analyse.
 • Rapportage en presentatie.
In het geval de projectleider de marktconsultatie naar tevredenheid afrond en dit leidt tot een aanbesteding en de projectleider tevens daartoe in staat is, is verlenging en uitbreiding van de opdracht met de vervolgstap; het begeleiden van het aanbestedingstraject een mogelijkheid.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je bent in het bezit van minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 • Je hebt relevante kennis en ervaring met het begeleiden van marktconsultaties.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van projecten volgens standaard projectmatige principes en processen (Prince2 of vergelijkbare methodiek). 
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt affiniteit met IV. 
Competenties:

 • Organiserend vermogen.
 • Algemene kenmerken: verbinden, communicatief, resultaatgericht, initiatiefrijk, ondernemend.
 • Volwaardig gesprekspartner voor opdrachtgever en stakeholders.
 • In staat om zelfstandig en projectmatig te werken, resultaten op te leveren en deze te presenteren.
 • Is in staat draagvlak te creëren en om te gaan met belangentegenstellingen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03423
Omgeving: Arnhem/Zoetermeer/Hybride
Startdatum: 10 juni 2024
Einddatum: 3 maanden
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16
Intakegesprek: 3 juni 2024
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei 2024 om 07.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match