Projectleider Jr.

Politiebureaus, meldkamers, cellencomplexen, schietbanen en computercentra: de vastgoedportefeuille van de politie telt meer dan duizend objecten. Wil jij een rol spelen bij de grootste huisvestingsopgave in overheidsland? Voor de realisatie van projecten zoeken wij een enthousiaste Junior Projectleider.
De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management en bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Technisch beheer, Beleidsimplementatie & Ontwikkeling en Programmeren en Projectmanagement . De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied.

Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiële waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de Politie werkt.
Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan van onze huisvestingsportefeuille, in de projecten en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement.
Als Junior Projectleider maak jij deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 70 collega's complexe huisvestingsprojecten o.a. renovatie's en nieuwbouw voor alle politie eenheden. Deze zijn verdeeld in teams en districten door het hele land.

Het team Projectmanagement bestaat uit vier subteams, namelijk: Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Afhankelijk van de projecten word je gekoppeld aan een van de vier teams voor de uitvoering van de projecten. Door het gehele land worden diverse projecten opgestart.

Doelstelling
De vorming en doorontwikkeling van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2028 tientallen miljoenen euro's per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het
bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang.

Verantwoordelijkheden
Als Junior Projectleider geef je mede sturing aan nieuwbouw, verbouw of renovatieprojecten en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering. De Junior Projectleider stuurt of ondersteunt (functioneel) zijn projectteam en stemt af met de opdrachtgever. De Junior Projectleider is mede verantwoordelijk voor het maken van een realistische raming van geld, capaciteit en looptijd. In het project is hij continu bezig om de beheers aspecten (kwaliteit, geld, tijd, organisatie en informatie) te monitoren en daarover te rapporteren aan de Stuurgroep. Daarbij speelt risicomanagement een belangrijke rol. Je legt verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteert periodiek aan de Coördinator Projectmanagement. Zie verder vakmatige taken voor taken en verantwoordelijkheden.
Het betreft een tijdelijke functie binnen het team Projectmanagement. Als Junior Projectleider wordt je zelfstandig ingezet op kleinere projecten of je werkt mee in een groot complex project onder leiding van een senior projectmanager/ senior projectleider.

De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer:

 • Fungeren als Junior Projectleider en gedelegeerd opdrachtgever van huisvestingsvraagstukken en kleine projecten.
 • Omgaan met diverse stakeholders met specifieke huisvestingsbehoeften.
 • Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken.
 • Verantwoordelijke voor de administratieve handelingen als dossieropbouw.
Belangrijkste stakeholders:
 • MT Projectmanagement Sector Huisvesting;
 • Medewerkers binnen sector Huisvesting
 • Advisory Board;
 • Stuurgroep Huisvesting per Eenheid;
 • Facilitaire Services;
 • Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management;
 • Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig, op minimaal HBO niveau. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd.
 • Je hebt kennis van Prince2 Practitioner, of een gelijkwaardige projectmanagementopleiding (IPMA e.d.).
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in bouwprojectmanagement; aantoonbare werkervaring als jr. projectleider, met het ondersteunen en/of zelfstandig realiseren en aansturen van huisvestingsprojecten, grote (€1.000.000), zoals benoemd in de opdrachtomschrijving.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het aansturen en realiseren van (deel)projecten en kleine huisvestingsopdrachten binnen of buiten de politie.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring als jr. projectleider met huisvesting- en dienstverleningsconcepten implementeren, en met diverse moderne bouworganisatievormen.
 • Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met het ondersteunen in en verbeteren van de duurzaamheid binnen huisvestingsprojecten.
 • Je hebt werkervaring in het deelnemen van projectteams.
 • Je hebt werkervaring als jr. Projectleider binnen grote (1000+) publieke- én private organisatie bestaande uit meerdere locaties en complexe besluitvormingsprocessen.
Competenties:

 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Organisatie sensitiviteit
 • Probleemanalyse
 • Resultaatgerichtheid
 • Besluitvaardigheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Klantgerichtheid
 • Samenwerken

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03312
Omgeving: Rotterdam en Zwolle
Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2025
Optie op verlenging: ja, 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: woensdag 22 mei om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match