Projectleider Informatievoorziening

Projectleider implementatie MyLex en metadataverbeteringen
De ODH is op zoek naar een sterke en pragmatische projectleider voor de implementatie van haar nieuwe content zoeksysteem MyLex. Daarnaast wenst de ODH optimalisatieslagen door te voeren in haar metadata door middel van het project Document op Orde. Op deze manier kunnen onderliggende metadata effectief bijdragen in zoekopdrachten in MyLex.
Wij zoeken een daadkrachtige projectleider die stevig in zijn schoenen staat in de voortgangsgesprekken met de leverancier(s), snapt dat de implementatie van het systeem ingebed moet worden in de bestaande informatievoorziening van de ODH, de expertise van zijn projectteam weet te waarderen en in staat is om doelgericht en binnen scope op het resultaat te sturen. Bovendien begrijpt hij dat de implementatie van een nieuw systeem meer is dan het inregelen van de geautomatiseerde ondersteuning. Het zijn uiteindelijk de ODH-medewerkers die met het nieuwe systeem moeten gaan werken. Het meenemen van de medewerkers in de verandering als gevolg van de komst van het nieuwe systeem maakt expliciet onderdeel uit van de opdracht.
Als projectleider voer je de regie over de implementatie. Als projectleider:

 • Ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en laten uitvoeren van alle activiteiten die nodig zijn om het systeem te implementeren in de organisatie van de ODH.
 • Voer je het dagelijks management van het project waaronder het inrichten en aansturen van het projectteam op basis van het projectplan waarbij je maximaal gebruik maakt van de kennis en expertise binnen het ODH-team.
 • Ben je verantwoordelijk voor het bewaken van capaciteit, doorlooptijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en communicatie.
 • Zoek je actief de verbinding met de ODH-architect.
 • Weet je scherp en kristalhelder de stuurgroep te informeren over behaalde resultaten, verwachte knelpunten en daarvoor te treffen maatregelen.
 • Toetst en begeleidt alle processtappen in het project.
 • Maak je de vertaalslag van de projectactiviteiten naar de interne stakeholders.
 • Je brengt structuur aan en houd het einddoel voor ogen. Als gebaande paden niet naar het gewenste resultaat leiden, zoek je naar nieuwe wegen om te bewandelen en stem je deze af met de stuurgroep.
 • Je bent een volwaardig gesprekspartner op diverse niveaus: management/stuurgroep, informatiespecialisten en de werkvloer.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een achtergrond in Bedrijfskundige Informatica.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met (succesvolle) projectrealisatie binnen een complexe bestuurlijke omgeving als projectleider.
 • Je hebt ervaring met de implementatie van MyLex als Enterprise zoekoplossing.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met ICT-gerelateerde projecten w.o. documentmigraties of metadata optimalisatie trajecten.
 • Je hebt werkervaring binnen een omgevingsdienst.
Competenties:

 • Resultaatgerichte en oplossingsgerichte houding;
 • Energieke persoonlijkheid met het vermogen anderen te inspireren en motiveren;
 • In staat om mensen te (ver)binden;
 • Ondernemend en slim;
 • Beschikt over analytische vaardigheden en conceptueel denkvermogen.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06660
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 01 januari 2024
Einddatum: 01 april 2024
Optie op verlenging: Ja, 3 x 6 maanden.
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Datum volgt
Sluitingsdatum: Donderdag 30 november 2023 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match