Projectleider Gebiedsontwikkeling de Baars, 18-24 u p/w

Samen met een aantal buurgemeenten geeft de gemeente Tilburg inhoud aan de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). We zijn nu in de fase beland waarin we voor de energiehub De Baars een gebiedsvisie maken waarin ook andere ruimtelijke opgaven integraal meegenomen worden, starten met een uitgebreid participatietraject en een Notitie Reikwijdte en Detail(NRD) en planMER opstellen. We zoeken een senior-projectleider die op overkoepelend niveau inhoud geeft aan deze opgave. 

Wat is het speelveld? 

 • De REKS krijgt op deze locatie invulling door een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Goirle. Een stuurgroep met bestuurlijk vertegenwoordigers uit de betrokken gemeenten geeft richting aan de opgave. De betrokken gemeenteraden zijn de beslissers.
 • Er wordt nauw samengewerkt met gebiedseigenaren, een burgertafel, waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant.
 • Je werkt onder aansturing vanuit de gemeente Tilburg nauw samen met de diverse betrokken gemeenten en stakeholders.
 • In de regio Hart van Brabant wordt ook gewerkt aan de oprichting van een Publiek Ontwikkelbedrijf (POB) voor de grootschalige opwek van energie. Wanneer dat geeffectueerd is zal het POB de energiehub in de gebiedsontwikkeling ontwikkelen en verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. 
Wat ga je doen? 
 • Het realiseren van energiehub de Baars is de kernopgave voor het gebied. Die laat zich niet alleen vertalen in energietransitie/opgaven maar ook in het realiseren van klimaatdoelstellingen en een goede landschappelijke inpassing van de verschillende in het gebied aanwezige en te realiseren functies.
 • Je bent overall projectleider voor de gebiedsontwikkeling en stuurt een projectteam van in en extern betrokkenen. Samen hebben jullie de opdracht om te werken aan inhoudelijke producten als de gebiedsvisie voor de Baars, een Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) en een planMER. 
 • Deze producten worden in samenspraak met de gebiedseigenaren, een burgertafel, gemeenten (Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Goirle), waterschap de Dommel en de provincie Noord-Brabant gemaakt. 
 • Je geeft sturing en invulling aan het participatieproces dat een belangrijk onderdeel vormt van de opgave. 
 • Jij bent verantwoordelijk voor het bewaken van de GROTICK elementen binnen het project en rapporteert hierover aan je ambtelijk opdrachtgever.
 • Je bereidt bestuurlijke stuurgroepen voor en neemt hierin ook een adviserende rol.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt ruime ervaring met politiek, bestuurlijke processen die gemeentegrens overschrijdend zijn en een bestuurlijk complex speelveld.
 • Je beschikt over een HBO/ WO werk- en denkniveau met projectmanagement.
 • Je bent in staat om complexe projecten zelfstandig te leiden en dit toon jij aan met jouw relevante werkervaring in de rol van projectleider
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je beschikt over een HBO/ WO werk- en denkniveau met projectmanagement in het ruimtelijk domein.
 • Je hebt kennis van energietransitie- en opgaven.
Competenties:
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden die je in staat stellen om een team aan te sturen en teamleden te coachen.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-00711
Omgeving: Tilburg
Startdatum: 1 maart 2023
Einddatum: 31 december 2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 18-24
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Dinsdag 14 februari om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.