Projectleider Europese Aanbesteding ICT Systeem 24 u p/w

De landelijke uitvoering van het programma NIPT/SEO (niet-invasieve prenatale test en het structureel echoscopische onderzoek) wordt ondersteund door het maatwerk informatiesysteem Peridos. Dit systeem is ca 14 jaar geleden in opdracht van het RIVM ontwikkeld door ICT leverancier Topicus en wordt onder aansturing van het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB) en Coöperatie Landelijk beheer Prenatale Screening (CLBPS) onderhouden en doorontwikkeld door Topicus.

De belangrijkste functies van Peridos zijn:

 1. Beheer van overeenkomsten met uitvoerende partijen.
 2. Ondersteuning van het primaire proces van de prenatale screening.
 3. Kwaliteitsborging:
  1. het uitvoeren en organiseren van deskundigheidsbevordering. 
  2. het uitvoeren en organiseren van visitaties en toetsing. 
 4. Uitgifte van gegevens voor monitoring en evaluatie. 
 5. Uitbetalen van verrichtingen aan de zorginstellingen.
 6. Uitgifte van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
Per 1 januari 2026 eindigt het contract met de huidige leverancier van Peridos. Het RIVM is daarom gestart met de voorbereidingen van een Europese aanbesteding. Voor deze aanbesteding is de rol van projectleider van groot belang voor aansturing van het kernteam, ophalen van informatie bij betrokkenen en zorgen voor overzicht verbinding en planning.  Deze opdracht betreft de projectleiding van de Europese aanbesteding ICT Systeem NIPT/SEO. 

De te werven projectleider:

 • Draagt zorg voor het goede verloop van het aanbestedingsproces van de Europese aanbesteding ICT systeem NIPT/SEO in nauwe samenwerking met de tactisch inkoopadviseur van RIVM/IUC.
 • Combineert aanbestedingsexpertise met IT kennis om de kernteamleden te adviseren, te ontzorgen, en te zorgen voor verbinding, overzicht en het ophalen van alle informatie van belang voor de aanbestedingsstukken.
 • Is de schakel tussen de tactisch inkoopadviseur en de verschillende belanghebbenden zoals betrokkenen van RIVM/CVB maar ook van de uitvoeringsorganisaties (CLBPS en Regionale Centra). 
 • Bundelt en prioriteert eerder genoemde te inventariseren informatie en verwerkt deze in samenwerking met de tactisch inkoopadviseur in de op te stellen aanbestedingstukken. 
Werkzaamheden

 • Is verantwoordelijk voor:
  • Het goede verloop/begeleiding van het aanbestedingsproces van de Europese aanbesteding ICT systeem NIPT/SEO. 
  • Het bewaken van de planning, signaleren van knelpunten of gebreken. 
  • Het organiseren van alle acties en overleggen (incl voorbereiden van de inhoud). 
 • Adviseren van het kernteam en andere betrokkenen vanuit aanbestedingskennis gecombineerd met IT kennis. 
 • Het ophalen van lessons learned van de afgelopen contractperiode bij alle betrokkenen van RIVM/CvB en de uitvoeringsorganisaties (CLBPS en Regionale centra). 
 • Het ophalen en verwerken van informatie en aandachtpunten van belang voor de aanbesteding bij alle betrokkenen van RIVM/CvB en de uitvoeringsorganisaties (CLBPS en Regionale centra).
 • In afstemming en samenwerking met de inkoopadviseur mogelijk ook deels penvoerder van de aanbestedingsstukken. 
 • Zorgen voor verbinding tussen alle geïnventariseerde/ opgehaalde informatie en indien nodig daarin een bijdrage in de penvoering van op te stellen stukken. 
 • Legt verantwoording af aan programmamanager NIPT / SEO over de voortgang en eventuele knelpunten. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt WO werk- en denkniveau, verkregen door een afgeronde WO-opleiding en/of meerdere jaren werkervaring op minimaal WO niveau.  
 • Je hebt een opleiding of aanvullende cursussen op gebied van projectleiderschap.
 • Je hebt een opleiding op het gebied van inkopen en aanbesteden voor de overheid (Nevi of anders).
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van complexe projecten.
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met het leiden van Europees aanbestedingstrajecten van ICT in het bijzonder.
 • Je hebt minimaal 3 jaar kennis van en ervaring met vergelijkbare opdrachten voor de overheid.
 • Je hebt ervaring met opdrachten in een bestuurlijke complexe omgeving waarbij je ervoor zorgt dat de belangen van alle betrokkenen gehoord worden. 
 • Je hebt ervaring in het kunnen verplaatsen in het belang van zowel de interne opdrachtgever/gebruiker als de organisatie en brengt verschillende partijen bij elkaar.
 • Je hebt kennis van de zorg.
 • Je houdt te allen tijde de doelmatigheid van de aanbesteding voor ogen en ziet daarbij, in samenwerking met de inkoopadviseur van het RIVM / IUC toe op een rechtmatig en tijdig verloop van het inkoopproces.
 • Je kunt functioneren onder grote tijdsdruk.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met de processen en projecten binnen het RIVM.
Competenties:

 • Bestuurlijke Sensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Teamplayer
 • Communicatief vaardig
 • Sterk in plannen en organiseren
 • Signaleren
 • Besluitvaardig in een sterk veld
 • Hebt het vermogen om je nieuwe onderwerpen snel eigen te maken
 • Stressbestendig

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03404
Omgeving: Bilthoven
Startdatum: z.s.m., uiterlijk 5 juni 2024
Einddatum: 12 maanden
Optie op verlenging: ja, 6 x 6 maanden
Aantal uur per week: minimaal 12 - maximaal 32 - gemiddeld 24 uur per week
Intakegesprek: nader te bepalen
Sluitingsdatum: vrijdag 24 mei 2024 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match