Projectleider Energiearmoede / -transitie

Gemeente Noardeast-Fryslân scoort slecht als het gaat om energiearmoede en slecht geïsoleerde woningen. De opgave om dit te veranderen is groot, wetende dat 75% van woningen in particulier eigendom is. Het nieuwe college heeft hiervoor veel aandacht. De gemeente is daarom op zoek naar een projectleider die een Plan van Aanpak opstelt en de uitvoering opstart naar aanleiding van de uitkeringen van het Rijk met betrekking tot de RREW, SPUK en NIP- gelden. De projectleider stapt op een rijdende trein, veel maatregelen zijn al in werking. De bundeling en de klantreis van de inwoner die wil isoleren en/of verdergaande stappen in de verduurzaming van de woning wil zetten zijn de basis van de opdracht.

Verantwoordelijkheden
Wij zijn op zoek naar een projectleider die een plan van aanpak opstelt, de aanwezige maatregelen en nieuwe maatregelen bundelt. De inwoner ontzorgt in het verduurzamen van de woning. De energielasten blijven stijgen dus de druk op het ‘doen’ is groot.

Het is vanzelfsprekend dat hiervoor de mogelijke verduurzamingsmaatregelen in kaart worden gebracht. Een projectteam van minima- en energiecoaches staat tot je beschikking alsmede de beleidsmedewerkers van de domeinen Wonen, Sociaal en Energietransitie

De projectleider richt de gemeentelijke organisatie van dit project in. Je zal daarnaast de samenwerking met de andere gemeenten blijven zoeken.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

  • Je bent bekend met de doelgroep inwoners met kans op energiearmoede. Je begrijpt hoe deze doelgroep kan worden gemotiveerd om te verduurzamen.
  • Je hebt ervaring met projecten voor het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen.
  • Je hebt ervaring met het inrichten van gemeentelijke projectorganisaties.
  • Je hebt leidinggevende ervaring aan projectorganisatie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

  • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring bij een gemeentelijke organisatie.
  • Je hebt een afgeronde, relevante opleiding.
  • Je hebt ervaring met de doelgroep.
Competenties:

  • Oog voor individuele behoeften van onze inwoners.
  • Bindingskracht tussen inwoners, ondernemers en de overheid.
  • Projectmatig werken al in de praktijk ervaren.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04603
Omgeving: Kollum
Startdatum: 1 september 2022
Einddatum: 31 augustus 2023
Optie op verlenging: ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 15 augustus om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.