Projectleider en Adviseur Stikstof en Natuur, 28 u p/w

Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000 ondersteunt provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Met onze werkzaamheden ondersteunen wij de Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) en het Programma Natuur. We werken nauw samen met andere units binnen BIJ12, onze collega’s van het IPO, de provincies en het RIVM. Wij zijn een multidisciplinair team van ruim veertig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en vinden professionaliteit en een open, gezellige werksfeer belangrijk.
 
Over aanpak stikstof en het programma Natuur
De landelijke aanpak stikstof is binnen provincies georganiseerd in de vorm van een interprovinciale programmaorganisatie. Onder aansturing van een programmadirecteur en 3 programmamanagers wordt langs 4 programmalijnen uitvoering gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de programmalijnen: beleidsontwikkeling VTH, gebiedsgerichte aanpak, landelijke transitie en zorgdragen voor een goede en gerichte bestuurlijke besluitvorming. De drie inhoudelijke programmalijnen worden aangestuurd door een opgavemanager in nauwe afstemming met de betreffende programmamanager. Het Programma Natuur is ondergebracht in de programmalijn landelijke transitie en betreft een samenwerking tussen provincies en het Rijk en draagt eraan bij dat de Nederlandse natuur in de toekomst in een blijvend goede staat verkeert. Hiermee wordt op het vlak van natuurherstel uitvoering gegeven aan de landelijke aanpak stikstof.

Wat ga je doen?
Voor de Interprovinciale programmaorganisatie Stikstof en Natuur (IPSN) zijn we opzoek naar breed inzetbare adviseurs met aansturende en strategische capaciteiten. Het gaat daarbij om rollen als zware projectleider, coördinatie op complexe thema’s of het vervullen van de rol als zware beleidsadviseur. Binnen IPO verband wordt IPSN zo opgebouwd dat meer flexibel kan worden geanticipeerd op de inherente dynamiek van het stikstof- en natuurdossier en de behoefte om op nieuwe `opgaven’ snel de juiste persoon te kunnen zetten. Hierbij wordt gedacht aan een pool van zware adviseurs met de nodige ervaring op het vlak van advisering, projectleiding en/of coördinerende rollen op een zeer politiek-bestuurlijk dossier. Het is daarbij de ambitie om met elkaar een meerjarige samenwerking aan te gaan. Binnen deze opdracht zal in de eerste periode de focus liggen op het domein Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.  

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
Jij werkt samen met en onder verantwoordelijkheid van de programmanager die aan de lat staat voor Uitvoeringsbeleid VTH en ondersteunend instrumentarium (AERIUS, Monitoring & data). Jij geeft sturing aan een of meerdere projecten binnen het het domein VTH, staat aan de lat voor de daarvoor benodigde bestuurlijke besluitvorming en hebt daarbij de interbestuurlijk vertegenwoordigende rol namens provincies. Jij werkt hierbij nauw samen met het Rijk en andere belangrijke stakeholders en verzorgt het daarvoor benodigde relatiebeheer. Op tactisch niveau sta jij aan de lat voor het organiseren en aansturen van het projectteam om tot de gevraagde producten te komen en te borgen dat dit met het juiste draagvlak en afstemming binnen interprovinciaal verband geschiedt. Als projectleider en adviseur heb je daarnaast oog voor de bredere samenhang met andere onderdelen binnen de programmaorganisatie en organiseer je de daarvoor benodigde afstemming en afspraken.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding, minimaal bachelor niveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als senior projectleider en adviseur op het vlak van VTH.
 • Je hebt recente ervaring met overheidsprojecten in een complexe bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij (een) provincie(s).
 • Je hebt ruime ervaring op het vlak van operationele projectleiding en management.
 • Je hebt ruime ervaring op het vlak van uitvoeringspraktijk vergunningverlening.
 • Je hebt ruime ervaring met het organiseren van een flexibele schil door werkervaring bij een detacheerder of uitzender .
 • Je hebt kennis op het gebied van (strategische) beleidsadvisering.
 • Je hebt kennis van de Natuurbeschermingswet.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met project- en/of programmamanagement op senior niveau bij een provincie.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met projecten en/of programma’s op het stikstof- en/of natuurdossier en/of in het bijzonder Natura 2000.
 • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met het in de lead zijn bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming voor politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • Je beschikt over meer dan 5 jaar ervaring met het procesmanagement tussen bestuurders van verschillende overheidslagen.
Competenties:
Jij bent onze gedroomde kandidaat als:
 • je een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner bent die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;
 • je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving;
 • je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak, maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud/ uitvoering;
 • je op je plaats voelt in een zeer dynamische werkomgeving en je snel nieuwe kennis eigen maakt.
 • Resultaat- en klantgerichtheid
 • Samenwerker en verbinder
 • Flexibiliteit
 • Zeer stressbestendig
 • Omgevingssensitiviteit
 • Sterk analytisch vermogen
 • Hands-on mentaliteit
 • Ervaring met het werken binnen of voor een overheidsorganisatie in een zeer politiek-bestuurlijke context
 • Goed organiserend of coördinerend vermogen 
 • Kennis op een integrale en begrijpelijke wijze kunnen overbrengen en het voorzien in benodigde adviezen of annotaties
 • Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04839
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 september 2022
Einddatum: 1 september 2023
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 28
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Maandag 15 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.