Projectleider Duurzaamheid voor de transitievisie warmte

Binnen het team Duurzaamheid zijn wij op zoek naar een projectleider voor de gemeente Achtkarspelen en de gemeente Tytsjerksteradiel. De projectleiders willen wij inzetten om ons doel te bereiken zodat beide gemeentes energieneutraal zijn in 2040 (Tytsjerksteradiel)en 2050 (Achtkarspelen). Als projectleider Duurzaamheid geef jij uitvoering aan de transitievisie warmte op basis van een wijkgerichte aanpak. In samenwerking met jou collega projectleider willen wij dit realiseren waarbij een goede samenwerking en ondersteuning van elkaar een gewenst en een groot voordeel is.

Verantwoordelijkheden
Als projectleider Duurzaamheid zorg je voor de ontwikkeling en implementatie van de warmte uitvoeringsplannen. Dit doe je in samenwerking met de belanghebbende partijen in de omliggende dorpen zoals de energiecoöperaties in onze gemeentes. Je hebt affiniteit met verschillende technische warmte oplossingen, integraal projectmanagement en participatie. We zetten in op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie, ook in regionaal (ANNO) verband. Verder ben je integraal verantwoordelijk voor:

  • Leiden en coördineren van (complexe) projecten in het fysieke en economische domein;
  • Bewaken van budgetten, subsidieaanvragen en planning;
  • Voorbereiden Bestuurlijke besluitvorming en opstellen van voortgangsrapportages;
  • Begeleiden van trainees.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt een HBO+ niveau en/ of een afgeronde opleiding die aansluit bij het vakgebied.
  • Je hebt relevante werkervaring bij een overheidsorganisatie.
Wensen bij de opdracht:

  • Je hebt werkervaring in het ontwikkelen en implementeren van beleidsplannen op het gebied van de warmtetransitie.
  • Je hebt ervaring in het geven van bestuurlijk advies en kunt uitstekend stukken schrijven.
  • Je beheerst de Friese taal actief of passief.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05249
Omgeving: Burgum
Startdatum: 1 november 2023
Einddatum: 31 maart 2024
Optie op verlenging: ja, 4 x 6 maanden
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: 9 oktober 2023 in de ochtend
Sluitingsdatum: vrijdag 29 september 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match