Projectleider Digitaal Stelsel Omgevingswet 16-20 u p/w

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten.

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor de provincie is dit een belangrijke wetswijziging, omdat het al onze kerntaken raakt in ‘wat’ we doen en ‘hoe’ we dat doen. Het programmateam invoering Omgevingswet staat voor de uitdaging de provincie klaar te maken voor de komst van de wet en dit samen met organisatie en bestuur en onze samenwerkingspartners tot een succes te maken. De Routekaart invoering Omgevingswet (zie website) is daarbij de leidraad. Het programma bestaat uit 5 sporen:

 • Omgevingsvisie en –verordening.
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).
 • Aanpassen manier van werken.
 • Nationale wet-, regelgeving en visie.

We zijn op zoek naar een Projectleider die vanuit het spoor DSO de verbinding legt met de omgevingsdiensten en diens deelnemers om ook interbestuurlijk klaar te zijn voor de komst van het Digitaal Stelsel.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een landelijk project waarin alle overheden samenwerken aan een digitaal landelijk loket, het Omgevingsloket. Voor een goed werkend loket moeten alle overheden voorbereidingen in eigen huis treffen. Het hoofddoel van het spoor DSO binnen de provincie is dat de provincie bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (OW) digitale omgevingsbesluiten kan publiceren en digitaal vergunningaanvragen en meldingen kan verwerken. Daarnaast moet de provincie1 januari 2022 gereed zijn om aanvraagformulieren via vragenbomen te kunnen opstellen en aanvragen en meldingen te kunnen ontvangen. Intern moeten hierom processen rondom beleid/regels en uitvoering worden afgestemd. Dat betekent dat alle betrokken medewerkers hun werkproces moeten digitaliseren.

Bij de vergunningverlening spelen veel partijen een rol. Een groot deel van onze vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. De natuur regelgeving wordt uitgevoerd in eigen huis en de complexe bedrijven worden uitgevoerd door omgevingsdienst Noordzeekanaal. Daarnaast kunnen ook andere overheden een rol spelen, zoals gemeenten en waterschappen. Goede samenwerking met diverse overheden is dus cruciaal voor een goed lopend VTH-proces.= Voor de implementatie zijn we op zoek naar een projectleider die in nauwe samenwerking met de spoortrekkers DSO en VTH (zie 5 sporen hierboven) en andere betrokken organisaties bij het VTH-proces de samenwerking regelt om digitaal vergunningen te kunnen ontvangen en verwerken.
 
De provincie beschikt reeds over lopende licenties voor de benodigde plan-, toepasbare regel- en vergunningensystemen, maar zal in 2022 een nieuwe aanbestedingstraject ingaan. Hierom wordt vanuit deze implementatierol de projectleider ook gevraagd voorbereidingen te treffen voor aanbestedingseisen voor de genoemde systemen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt kennis van de impact van de Omgevingswet op de benodigde plan-, toepasbare regel en vergunningsystemen.
 • Je hebt middels projecten algemene kennis op het gebied van omgevingsinformatie verworven.
 • Je hebt in de rol van projectleider minimaal 5 jaar ervaring met de realisatie van digitale dienstverlening en de implementatie daarvan doorvoeren naar bedrijfsprocessen.
 • Je hebt kennis van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO). Deze kennis is middels projecten op het gebied van DSO verworven.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van projectgroepen met verschillende disciplines en belangenorganisaties.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Projectleider binnen een overheidsorganisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Je hebt een afgeronde opleiding op  WO bachelor, master niveau.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider binnen een overheidsorganisatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met de coördinatie van projectgroepen met verschillende disciplines en belangenorganisaties.
 • Je hebt minimaal 5 jaar kennis van het landelijke digitale stelsel Omgevingswet (DSO).
 • Je hebt in de rol van projectleider minimaal 5 jaar ervaring met de realisatie van digitale dienstverlening en de implementatie daarvan doorvoeren naar bedrijfsprocessen.
 • Je hebt middels projecten algemene kennis op het gebied van omgevingsinformatie verworven.
 • Je hebt kennis van de impact van de Omgevingswet op de benodigde plan-, toepasbare regel en vergunningsystemen.
 • Je hebt een opgebouwd netwerk met maatschappelijke partners (De provincie werkt in de voorbereiding op de implementatie Omgevingswet nauw samen met de regiopartners).
 • Je hebt kennis van de intenties en impact van de Omgevingswet en de benodigde plan-, toepasbare regel- en vergunningensystemen.
 • Je hebt algemene technisch-inhoudelijk kennis op het gebied van omgevingsinformatie is een pre, om gesprekspartner te zijn met betrekking tot de organisatieprocessen van de betrokken partijen en daar waar nodig aan te scherpen.
 • Je hebt grondige kennis van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de relaties met de provinciale producten en processen. Hierbij dient de projectleider aanpalende beleidsterreinen te kunnen herkennen en integraal mee te nemen in de opdracht. 
 • Je hebt inhoudelijke kennis van de thema’s die spelen bij omgevingsdiensten, met name kennis van de digitale mogelijkheden en functionaliteiten.
Competenties:

 • Je bent resultaatgericht.
 • Je bent proactief.
 • Je kunt met diverse interne als externe disciplines samenwerken.
 • Je kunt mensen en organisaties met elkaar verbinden.
 • Vaardig in het bedenken van creatieve, doelmatige en haalbare oplossingen voor complexe omgevingsinformatievraagstukken.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-02055
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 1 juni 2021
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16-20
Intakegesprek: 25 en 26 mei
Sluitingsdatum: woensdag 12 mei om 12:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.