Projectleider Belastingsamenwerking H2OE- gemeenten 14-16 u p/w

De colleges van de H2OE gemeenten, de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg ,hebben een voorgenomen besluit genomen om taken op het gebied van belastingen onder te brengen bij een op te zetten belastingsamenwerking van de H2OE-gemeenten.
Je voert de opdracht uit namens de 4 gemeentes.

Als Projectleider ga je aan de slag met het opstellen van een projectplan; een proces-, organisatie- en beheersontwerp (fase 1), implementatie (fase 2) & nazorg (fase 3).
Fase 1 behelst onder meer de volgende onderwerpen:

 • Aanbesteding nieuwe belastingapplicatie;
 • Wijze van(her) taxeren;
 • De juridische organisatievorm/aansturing;
 • Uitvoerende ondersteunende taken zoals HRM, ICT en financiën;
 • Toe te passen werkwijze/procesbeschrijvingen;
 • Koppelingen met andere applicaties (BAG-WOZ-financiële systemen);
 • Harmoniseren arbeidsvoorwaarden;
 • Verdeelsleutel van kostentoerekening onderzoeken;
 • Kostenbewaking;
In fase 2 draag je, samen met het projectteam, zorg voor de uitvoering van het door jou opgestelde implementatieplan. En in fase 3 geef je uitvoering aan het plan voor nazorg en borging.
In alle fasen houd je rekening met het proces van besluitvorming en de rol van de Ondernemingsraad.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau.
 • Je hebt kennis en ervaring met het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking en met verandermanagement, in een vergelijkbare rol.
 • Je hebt kennis en ervaring met procesmanagement en procesinrichting.
 • Je hebt kennis en ervaring op het terrein van bestuurlijke advisering.
 • Je hebt kennis en ervaring op tactisch en operationeel niveau in de processen op het gebied van gemeentelijke belastingen, leges en heffingen.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op WO niveau.
 • Je hebt kennis en ervaring op tactisch niveau in de gemeentelijke bedrijfsvoering m.b.t. Personeel, Organisatie, ICT, financiën en inkoop/aanbesteding.
 • Je kan uiterlijk 1 september 2022 starten met de opdracht.
Competenties:

 • Verbindend
 • Bestuurlijk sensitief
 • Resultaatgericht op win-win
 • Overtuigend
 • Analytisch
 • Empathisch

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04786
Omgeving: Oldebroek
Startdatum: 01 september 2022
Einddatum: 30 augustus 2024
Optie op verlenging: Ja, 2 x 3 maanden
Aantal uur per week: 14-16
Intakegesprek: week 34 of begin week 35.
Sluitingsdatum: Donderdag 18 augustus 2022 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.