Projectleider / Applicatieportfoliomanager Lifecyclemanagement

Functieomschrijving of Het ministerie van BZ heeft de ambitie om Lifecyclemanagement in te voeren zodat applicaties ‘fit for purpose’ zijn en blijven, mede naar aanleiding van bevindingen van de Algemene Rekenkamer in 2019. Sinds maart 2021 is een werkgroep aan de slag om LCM binnen BZ te verbeteren. Alhoewel veel denkwerk is verricht en producten in concept aanwezig zijn, is de voortgang nog onvoldoende. Er is gekozen voor een nieuwe aanpak voor het vervolg. Samengevat: van tekentafel naar uitvoering. De focus ligt op ‘daadwerkelijke uitvoering in praktijk met betrokkenheid van de systeemeigenaren’. Met als doelstelling om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en onderhoud van applicaties bij de systeemeigenaren (business) te krijgen en IDI daarin ondersteunt. Daarbij wordt gestart met een selectie van applicaties om zo ervaring op te doen en de capaciteitsvraag realistisch te houden. Op te leveren resultaten: 1. Procesbeschrijving LCM beschreven en vastgesteld; 2. LCM werkend voor selectie van kritieke applicaties van BZ onderdeel (14 stuks), concreet per applicatie is vastgesteld: a. Technische en business waarde b. Beoordeling status applicatie en conclusie over benodigd onderhoud / vervolg (= start onderhoudsplan) 3. Up to date applicatieportfoliomanagement, LCM documentatie van applicaties op Sharepoint-site 4. Evaluatie aanpak LCM voor overige onderdelen van BZ 5. Migratie applicatieportfolio van MAVIM naar Blue Dolphin De opdracht Omschrijving taak: 1. Opleveren resultaten hiervoor genoemd 2. Projectleiding, dagelijkse aansturing, voortgang bewaking en organiseren van sessies etc 3. Verwerken input tot beschreven producten (aantoonbare documentatie van proces, vastgestelde waarde per applicatie en onderhoudsplannen) 4. Uitvoeren migratie 5. Bijhouden applicatieportfolio Voor de uitvoering en inhoudelijke input is een multidisciplinaire werkgroep aanwezig bestaande uit oa Systeemeigenaar uit de BZ directie, Servicelevelmanager, Business consultant, Security adviseur, Portfoliomanager, Architect, evt aangevuld met specifieke expertise rondom kosten of contractmanagement. De aanwezige producten die in concept aanwezig zijn (bijvoorbeeld methode om business / technische waarde vast te stellen), worden door de werkgroep als complex ervaren. Behoefte is aan een eenvoudiger en meer pragmatische aanpak. De opdracht start dan ook met het vaststellen van deze eenvoudiger aanpak. De projectleider die BZ zoekt heeft een hands on mentaliteit, houdt van aanpakken en weet

Werkomgeving Bij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam, waarvan de helft op het departement, en de andere helft op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen. De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ. Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in de directie IDI. IDI regisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen. Onderdeel van IDI is het cluster Strategie en Portfolio (IDI/SP), dat is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische I(CT)- koers en is het CIO-office van het ministerie. Onderdeel van SP is het team portfoliomanagement bestaande uit 3 portfoliomanagers, dat verantwoordelijk is voor het Integraal I(CT)-portfoliomanagement voor zowel innovaties, projecten als bestaande diensten met een omvang van jaarlijks ca 100 miljoen euro. Werkzaamheden betreffen het gehele proces: van het beheren van de portfolios, tot het analyseren en strategisch adviseren aan het topmanagement over te volgen prioriteitsstelling

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, door middel van opleiding of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring.
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met projectmanagement in een complexe omgeving (grote organisatie/- departement).
 • Je hebt ruime kennis en ervaring rond serviceportfolio Management.
 • Je hebt ervaring in het opzetten en verbeteren van applicatieportfolio en lifecyclemanagement en advisering daarover op managementniveau.
 • WO Bestuurlijke informatica of vergelijkbaar.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring met APM tooling zoals MAVIM en/of BlueDolphin.
 • Je hebt ervaring met bepalen van technische en business waarden van applicatie landschap.
 • Je bent uiterlijk per 15 september beschikbaar.
Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Communicatief vaardig
 • Analytisch denkvermogen
 • Creatief
 • Overtuigingskracht
 • Constructief kritische houding

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-04629
Omgeving: Den Haag
Aantal uur per week: 36
Startdatum: donderdag 15 september 2022
Einddatum: maandag 16 januari 2023
Optie op verlenging: Ja
Intakegesprek: dinsdag 23 augustus 2022
Sluitingsdatum: 17 aug. 2022 12:00

Wie zijn wij?

Algemeen: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld. Pagina 1 van 5 Aanvraag Inhuur ICT 2022-344 25-07-2022 Organisatie Organisatienaam: Ministerie van Buitenlandse Zaken Organisatie-omschrijving: Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld. Afdeling Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)- voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken. IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst. Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)- professional. De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. Doelstelling is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ. De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller. IDI voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie door te streven naar een evenwichtige verdeling van medewerkers naar leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. IDI zoekt niet naar ‘standaardmedewerkers’ volgens een sjabloon. Teams worden samengesteld uit een diversiteit van individuele medewerkers die elk vanuit hun specifieke persoonlijkheid, kennis, vaardigheden, ervaring en interesses iets bijzonders toevoegen. Het meebrengen van bijzondere persoonlijke voor BZ relevante eigenschappen wordt dan ook gewaardeerd.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:
• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.