Projectleider AFAS implementatie

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) werkt 24 uur per dag, 7 dagen per week aan publieke veiligheid en gezondheid. Wij zijn de Brandweer, GGD, Ambulancezorg, GHOR en Veilig Thuis in de regio Gelderland Midden en staan 24/7 klaar voor onze ruim 700.000 inwoners uit de 15 gemeenten.

VGGM heeft voor de ondersteuning van haar bedrijfsvoering processen gekozen voor de oplossing van AFAS. Deze voor VGGM nieuwe applicatie zal de processen voor CRM, Financiën, Inkoop, O2C en HRM gaan ondersteunen. De implementatie zal gefaseerd plaats vinden waarbij gestart wordt met onderdelen van de CRM-oplossing, Financiën en Inkoop. HRM zal in fase II worden geïmplementeerd. De implementatie wordt door AFAS i.s.m. VGGM vormgegeven. Voor elk proces wordt een deelprojectleider ingezet. 

VGGM kent een programma "Samen Beter Bedrijfsvoeren'. Onder dit programma vallen verschillende projecten t.b.v. het optimaliseren van bedrijfsvoeringsprocessen in de totale organisatie. De implementatie van het integrale applicatieplatvorm AFAS is één van de projecten. 

De implementatie van dit integrale platform betekent een grote verandering voor VGGM m.b.t. verschillende bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen. Het biedt de mogelijkheid om van adhoc naar gestandaardiseerd te komen.  
We hebben behoefte aan een projectleider voor de implementatie waarbij rekening wordt gehouden met de organisatiebrede ontwikkeling om te komen naar standaardisatie binnen bedrijfsvoeringsprocessen.

Wat ga je voor ons doen?
Wij zijn op zoek naar een projectleider die de implementatie van AFAS software binnen VGGM wil begeleiden. Je bent het VGGM-aanspreekpunt voor de organisatie en de deelprojectleiders. We werven momenteel ook een adviseur AFAS-implementatie en een tester. Jij bewaakt de voortgang en integraliteit van de totale AFAS-implementatie. Je bent voorzitter van de projectgroep en geeft hiermee vorm en richting aan de implementatie en de in te zetten deelprojectgroepen. Dit doe je in samenhang en afstemming met de andere organisatieontwikkelingen die nu lopen gericht op het verbeteren van het bedrijfsvoeren in de organisatie. De organisatie heeft als uitgangspunt dat het integrale digitale platform een tool is om de gewenste optimalisatie en standaardisatie te realiseren, het is niet dé oplossing. Je kijkt naar de scope, het gewenste resultaat en de implicaties van de veranderingen voor alle stakeholders. Je houdt oog voor de risico’s.

Doel van het werk is gefaseerd een beheerste implementatie te realiseren richting de organisatie, in samenhang en afstemming met de andere organisatieontwikkelingen vanuit het verbeteren van het bedrijfsvoeren in de organisatie.

Verantwoordelijkheden
Je gaat een cruciale rol spelen in de implementatie van AFAS binnen VGGM. Enerzijds ben je het aanspreekpunt richting management; anderzijds draag je zorg voor de implementatie van de nieuwe oplossing.

Je bent verantwoordelijk voor:

 • de gefaseerde implementatie van AFAS
 • het realiseren van het project en bewaken van de projectscope, planning, budget en kwaliteit
 • de communicatie over de implementatie en voortgang van het project
 • het borgen van de overdracht naar de staande organisatie 
Je werkzaamheden bestaan uit het: 
 • indelen van het totale implementatieproject in logische stappen waarbij je een duidelijk onderscheid maakt in voorbereiding, transitie, adoptie, en beheer 
 • zorgen voor een succesvolle adoptie van de verschillende onderdelen van het systeem
 • realiseren van afstemming met de programmamanager Samen Beter Bedrijfsvoeren. Je werkt nauw samen met de programmamanager
 • signaleren van mogelijke risico's en/of knelpunten in de implementatie en tijdig schakelen met de Opdrachtgever
 • zorgdragen voor het in beeld brengen door de projectgroepleden welke processen geimplementeerd moeten worden in het nieuwe systeem
 • creëren van draagvlak binnen de organisatie, uitleggen, adviseren en meenemen van de managers 
 • laten uitwerken van processen zodat deze geborgd zijn in de organisatie
 • goed ingevuld krijgen van het nieuwe systeem en laten functioneren in de organisatie zodat de verschillende gebruikers hiermee aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse werkzaamheden
 • zoeken van aansluiting met andere afdelingen binnen Bedrijfsvoering zoals financien, ICT, HRM, facilitair en inkoop
Je:
 • werkt nauw samen met belangrijke belanghebbenden om de vereisten en behoefte van de gebruikers te begrijpen en deze te vertalen naar oplossingen op maat
 • hebt naast de harde implementatie voldoende aandacht voor de 'zachte' implementatie: de veranderingen die vernieuwing meebrengt voor de gebruikers van het systeem
 • onderhoudt een sterke relatie met de externe leverancier
 • bent een verbinder en krijgt mensen mee. Je houdt rekening met verschillende belangen, in je communicatie ben je transparant
 • gaat resultaatgericht te werk. Hierbij ben je kritisch op bestaande kaders en denk je vanuit mogelijkheden 

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau en hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde, aangevuld met diverse opleidingen en trainingen op het gebied van projectleiding/-management, zoals PMC.
 • Je hebt recent, in de periode 2018-heden, ruime ervaring opgedaan als projectleider met het implementeren van systemen, waaronder ERP-oplossingen, binnen grote organisaties op minimaal tactisch niveau in een dynamische omgeving.
Wensen bij deze opdracht
 • Je hebt ervaring, in de periode 2018-heden, in het aansturen van projectteams als projectleider van ERP-implementaties binnen een grote (overheids-)organisatie. Je hebt ervaring binnen een veiligheidsregio.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met het implementeren van de volgende AFAS-onderdelen: CRM, Financiën, Inkoop, O2C en HRM.
 • Je hebt ervaring (in de periode 2018-heden) waaruit blijkt dat je in staat bent om verouderde patronen te doorbreken en kan omgaan met weerstanden. Je bent de verbindende factor waardoor je de verschillende belangen overbrugt.
Competenties
 • Organisatiesensitiviteit / gevoel voor verhoudingen
 • Samenwerkingsgericht, binnen en over organisatieonderdelen heen
 • Resultaatgericht
 • Communicatief
 • Hands-on-mentaliteit

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-05243
Omgeving: Arnhem
Startdatum: 16 oktober 2023
Einddatum: 15 oktober 2024
Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: Op dinsdag 10 oktober in de middag
Sluitingsdatum: Vrijdag 29 september om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Ben je enthousiast? Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match