Projectleider Aanbestedingen IV-ICT bij Waternet

De Directie IV & ICT zal komend jaar meerdere aanbestedingen starten voor de aanschaf van software en IT-diensten. We zoeken daarom een ervaren projectleiders die deze aanbestedingen zullen leiden.

Als Projectleider Aanbestedingen ben jij de trekker van meerdere aanbestedingen die deels gelijktijdig zullen lopen. Jij draagt zorg dat vanuit de afdeling de juiste inhoudelijke expertise samen met de collega’s van de afdeling Inkoop komen tot een scherpe behoeftestelling. Jij bent leidend in het opstellen van de benodigde documentatie en werkt zelf een deel van de aanbestedingsstukken zelfstandig uit. Tevens coördineer jij alle benodigde stappen en ziet toe op zorgvuldigheid. Uiteindelijk zorg jij dat we middels een geslaagde aanbesteding onder optimale voorwaarden de benodigde software en andersoortige IV & ICT diensten inkopen.

Samen met de afdeling Inkoop houd jij overzicht op het totaal van de te plannen aanbestedingen, en zorg jij voor het tijdig opstarten van de aanbestedingstrajecten.

Jouw activiteiten:

 • Jij leidt en/of begeleidt van aanbestedingen t.b.v. de directie IV; zowel Europees als meervoudig onderhands
 • Jij organiseert de bijbehorende overleggen en borgt aanwezigheid van de benodigde deelnemers
 • Jij zorgt voor de inhoudelijke kwaliteit, de tijdige oplevering en goedkeuring van aanbestedingsdocumenten (o.a. marktconsultatie, programma van eisen, inkoopplan)
 • Jij bewaakt en borgt de tijdige uitvoering van projecttaken in het inkooptraject
 • Jij borgt de tijdige en rechtmatige afronding van de aanbesteding
 • Jij escaleert bij opdrachtgever indien noodzakelijk
 • Jij werkt in een omgeving waarin de meeste teams die verantwoordelijk zijn voor ICT en IV op basis van Agile/Scrum werken; je werkwijze en planningen sluiten hierop aan.

Je resultaten zijn:
 • aanbesteding is afgerond door gunning aan en contractering van één van de deelnemers,
 • aanbesteding is "mislukt", geen van de deelnemers komt in aanmerking voor gunning
Jij werkt voor opdrachtgevers binnen de Directie IV-ICT en wordt ingehuurd door de afdeling Informatievoorziening, team Informatiemanagement

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het leiden en begeleiden van Europese Aanbestedingen voor software en IT diensten.
 • Je hebt kennis van de wetgeving ten aanzien van Europese Aanbestedingen en de diverse aanbestedingsvormen.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het werkterrein van Directie IV-ICT.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met AGILE/SCRUM manier van werken.
 • Je hebt 5 jaar of meer ervaring bij IV/ICT organisaties of afdelingen binnen (semi) overheid.
 • Je bent bekend met projectmanagementmethodieken zoals Prince2.
 • Je hebt ervaring met innovatieve aanbestedingsprocedures.
Competenties:

 • Resultaatgericht: Plant en toetst
 • Doelgericht: Je organiseert, coördineert, en overtuigt op een prettige manier om je doelen te bereiken. Je weet op de juiste manier collega’s te mobiliseren om je doel te bereiken.
 • Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken.
 • Accuraat. je werpt zelfs na de laatste controle een blik op alle stukken om er zeker van te zijn dat het klopt.
 • Taalvaardig: Wat jij opschrijft is voor iedereen duidelijk. Je bent bondig en precies in je formuleringen (in de Nederlandse taal).

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03425
Omgeving: Hoofdkantoor Waternet en thuis, Amsterdam
Startdatum: Zo snel na gunning
Einddatum: 9 maanden na start
Gesprekken: 5 juni 2024 – 9.00 uur – 12.00 uur
Optie op verlenging: Nee
Aantal uur per week: 32 - 36
Sluitingsdatum: woensdag 29 mei om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match