Projectleider 16-18 u p/w

In de Dapperbuurt in Oud-Oost is behoefte aan een maatschappelijke accommodatie voor bewoners met een GGZ achtergrond, kwetsbare volwassenen en jongeren. Gebleken is dat het huidige aanbod voor deze doelgroepen niet voldoet. Om dit te realiseren zoeken wij op korte termijn een projectleider die de behoefte verder inventariseert, de mogelijkheden onderzoekt en een beheer- en exploitatieplan maakt.

Je begint met onderzoeken wat voor de verschillende doelgroepen nodig is en wat de wensen van de verschillende partijen hieromtrent zijn. Je voert hiervoor gesprekken met de verschillende organisaties die in de wijk actief zijn, met collega beleidsrealisatoren van de gebiedspool en met het Gebiedsteam Oud Oost. Ook leg je contact met collega's van verschillende directies om het plan financieel dekkend te maken. Tegelijkertijd inventariseer je de huisvestingsmogelijkheden die er in de Dapperbuurt voorhanden zijn. Je brengt verschillende partijen bij elkaar die mogelijk samen een voorziening gaan delen en je stimuleert hierbij de onderlinge samenwerking. Uiteindelijk stel je, in samenspraak met collega's en (welzijns)partijen, een concrete locatie voor en maak je na goedkeuring hiervan een beheer- en exploitatieplan en zorgt voor financiële dekking vanuit verschillende directies, zoals Ruimte en Duurzaamheid, OJZD en de stadsdeelorganisatie. Deze plannen worden voorgelegd aan Vastgoed. Zowel voor het onderzoek naar de behoefte als voor de inventarisatie van de huisvesting is al het nodige voorwerk verricht. Het project Is rond de zomerperiode afgerond.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. 
 • Je hebt kennis van het sociale domein, financiën en vastgoed. Je opereert op een gevorderd tactisch niveau.
 • Je hebt ervaring in het werken met gemeentelijk vastgoed, kennis van het sociale domein van de gemeente Amsterdam.
 • Je hebt minimaal 1 relevante referentie.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt gemeentelijke ervaring en kan omgaan met verschillende belangen.
 • Je hebt ervaring met beheer- en exploitatieplannen op het gebied van accommodaties.
Competenties:

 • Analytisch vermogen.
 • Omgevingsbewustzijn.
 • Samenwerken: Je werkt oplossingsgericht, je kunt goed doorvragen, omgaan met weerstand en weet partijen aan het project enthousiast te krijgen, de onderlinge samenwerking te verstevigen en te binden. Dit geldt voor zowel de formele- als de informele organisaties.
 • Relatiebeheer.
 • Resultaatgerichtheid.
 • Overtuigingskracht.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-00887
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 8 maart 2021
Einddatum: 1 augustus 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16-18
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: woensdag 3 maart om 08:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.