Programmamanager L&C

De DG’s Belastingdienst, Toeslagen en Douane zijn constant in ontwikkeling. De directie SSO O&P ondersteunt de lijn bij het bereiken van de organisatiedoelstellingen. Hiertoe levert SSO O&P eerste en tweedelijns expertise op het gebied van organisatie- en personeelsontwikkeling met uniformiteit over de bedrijfsonderdelen heen. SSO O&P draagt daarmee bij aan een eigentijds en aantrekkelijk werkgeverschap, de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment alsook een ondersteunende organisatie-inrichting en -ontwikkeling.
De afdeling Organisatieontwikkeling & Implementatie biedt multidisciplinaire dienstverlening om de dienst te ondersteunen bij al haar organisatie- en verandervraagstukken. Door de bundeling en inzet van deze expertises dragen wij bij aan een betrouwbare, efficiënte en wendbare organisatie.

Voor het bereiken van de gewenste verandering is samenwerking met onze afnemers (directie of afdeling) heel belangrijk. Wij zijn een kritische vriend: we kennen de organisatie, zijn onafhankelijk, kritisch en durven tegengas te geven waar nodig. De directie voelt de urgentie voor verandering en is eigenaar van de verandering. Vanuit onze expertise kunnen wij helpen met het werkend krijgen van de verandering op de werkvloer. Op deze manier werken wij samen aan het realiseren van de beoogde resultaten.

We streven naar een cultuur bij de Belastingdienst waar burgers en bedrijven centraal staan. Waar heldere en concrete afspraken zorgen voor goed lopende werkprocessen en tastbare resultaten. Waar samenwerken zorgt voor verbinding en het snel oplossen van problemen. Waar medewerkers zich veilig voelen, reflecteren op wat beter kan en elke medewerker en leidinggevende beseft dat ook haar of zijn bijdrage telt om de gewenste cultuur te realiseren.
De directies hebben een eigen verantwoordelijkheid en voeren zelf regie op acties en interventies om deze gewenste cultuur te ontwikkelen.

Daarnaast is er een programma Leiderschap & Cultuur dat Belastingdienst-breed de samenhang en voortgang onderhoudt, budget en capaciteit doelbewust en -gericht inzet en de directies faciliteert. Een programmateam met verschillende disciplines is bezig het programma handen en voeten te geven.
Als programmamanager geef je leiding aan het programma gedeelte wat bij het SSO O&P is belegd en zijn jouw werkzaamheden:

 • Aansturen van het projectteam.
 • Afstemming met alle relevante stakeholders (incl. bestuurlijke besluitvorming).
 • Sturen op deelprojecten en bijbehorende resultaten.
 • Sturen op aansluiting programma, lijnorganisaties/ opdrachten bij afnemers.
 • Voortgang bewaken.
 • Budget monitoren en beheren.

Dat je opereert in een politiek-bestuurlijke omgeving met uiteenlopende belangen, waarin veel van je wordt gevraagd, schrikt jou niet af. Hierbij komen je omgevingsbewustzijn, overtuigingskracht en hang naar samenwerking je goed van pas. We zoeken bovenal een inspirerende en motiverende kracht in ons grootschalige verandertraject rondom leiderschap en cultuur. Je ondersteunt die opgave, samen met de verschillende directies en samen met het programmateam.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een WO diploma in een voor de functie relevante richting.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring (op senior niveau + werkveld).
 • Je beschikt over sociale vaardigheden: waaronder uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken in een stressvolle en snel veranderende omgeving.
 • Je behoudt overzicht in complexe en veeleisende situaties.
 • Je bent een ervaren gesprekspartner op directieniveau.
 • Je hebt affiniteit met de thema’s leiderschap en cultuur, veranderkunde en implementatie
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt ervaring met vormgeven, faciliteren en aansturen van complexe projecten. Ervaring met aanbestedingstrajecten en implementatietrajecten.
Competenties:

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Netwerken
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Stressbestendig
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2021-02047
Omgeving: Utrecht en thuiswerken
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 december 2021
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 32-36
Intakegesprek: nog niet bekend
Sluitingsdatum: vrijdag 7 mei om 16:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.