Programma Medewerker Regioteam Zorg & Veiligheid 32 u p/w

Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin is een regionaal ondersteuningsteam werkzaam. Het regioteam ondersteunt vraaggericht gemeenten en hun partners op verbindingsvraagstukken in het sociaal domein, jeugd, zorg en veiligheid.

Omschrijving van de opdracht

De Projectmedewerker ondersteunt het regioteam op het thema Zorg & Veiligheid. Dit betekent dat de medewerker zowel verantwoordelijk is voor het projectsecretariaat van het regioteam (verslaglegging, inrichting administratieve processen, organisatie van bijeenkomsten etc.), als voor het volgen van en ondersteunen bij beleidsontwikkelingen op het gebied van Zorg & Veiligheid. Dit gebeurd in nauwe samenwerking met de coördinator van het regioteam als met de beleidsmedewerker Zorg & Veiligheid van de VNG.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 • Het opzetten en faciliteren van een structuur voor projectmanagement;
 • Het ondersteunen van het team van de regio-adviseurs;
 • Het organiseren van werksessies en projectvergaderingen met het projectteam;
 • Het monitoren en oplossen van organisatorische problemen;
 • Schrijven van teksten voor communicatiedoeleinden zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief Zorg & Veiligheid;
 • Het volgen van en werken aan beleidsontwikkelingen op het gebied van Zorg & Veiligheid;
 • Zorgdragen voor de verbinding met andere teams en afdelingen binnen de VNG, zoals communicatieafdeling, andere regioteams etc.
Resultaat van de opdracht

De Projectmedewerker heeft verantwoordelijkheid afgelegd aan de coördinator van het regioteam in de vorm van verslaglegging van voortgang van deelprojecten in de verschillende fases en de notulen en actie punten van de team overleggen. Er hebben periodiek voortgangsgesprekken plaatsgevonden. Er is een ingerichte projectmanagement structuur opgezet en gefaciliteerd.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding gericht op bestuurskunde of soortgelijk.
 • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met project/ programma management in de rol van Projectsecretaris , medewerker.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring (in de afgelopen 5 jaar) als adviseur in het speelveld tussen Rijk en medeoverheden of tussen overheden en haar ketenpartners.
 • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in sociaal, zorg & veiligheidsdomein in de rol van project- secretaris , medewerker of adviseur.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt werkervaring in het opzetten van een programma-organisatie.
 • Je hebt werkervaring in de rol van Projectsecretaris , -medewerker binnen het domein van zorg & veiligheid.
 • Je hebt werkervaring in vergelijkbare rollen als Programma- of Projectsecretaris voor organisatie binnen Rijk en medeoverheden of tussen overheden en haar ketenpartners.
Competenties:

 • Organisatiesensitief
 • Ordentelijk, precies en netjes
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht
 • Plannen en organiseren

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2022-03938
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 15 augustus 2022
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: ja, steeds met 3 maanden tot maximaal 36 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: 13 juli van 10.00 tot 12.00 uur
Sluitingsdatum: donderdag 6 juli 2022 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.