Programma Manager Nieuwe Besturing Watersysteem 18-36 u p/w

WSHD wil gebruikmakend van de laatste technieken en inzichten de besturing van haar watersysteem op een hoger niveau brengen. Hiervoor is het programma Nieuwe Besturing Watersysteem (NBWS) gestart. Het programma heeft tot doel het realiseren van de visie besturing van het watersysteem: 

WSHD voert het waterbeheer onder alle weersomstandigheden proactief, optimaal en op een efficiënte wijze uit! Mede door gebruik te maken van scenariosturing en gebiedsregelingen. Daarbij vindt centrale regie plaats en kan vanaf overal op een veilige manier worden gestuurd. Hiertoe worden uniforme uitgangspunten gehanteerd en kan op ieder ogenblik transparant over de actuele situatie worden gerapporteerd.  

Informatie opdracht

 • Het programmaplan is in hoofdlijnen reeds vastgesteld en deels ook gestart.  
 • De programma manager dient de reeds lopende projecten af te ronden en voor het resterende plan nieuwe projecten op te starten. Hiervoor: 
 • voorstellen definiëren, onderbouwd met business cases, baten en plannen op het gebied van proces, informatie, organisatie en techniek.  
 • budgetten voor deze plannen bepalen en aanvragen bij de Verenigde Vergadering.  
 • interne en externe projecten starten incl. PID, vraagspecificaties eisen, proces en onderhoud, risico’s, Europese aanbestedingen, etc. 
 • deze projecten aansturen en gerealiseerde producten in de organisatie borgen 
 • zorgen dat interne processen en informatievoorzieningen aansluiten. 
 • de afdelingshoofden ondersteunen bij de transitie naar het data-gedreven werken.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring met PRINCE2 of je behaalt de PRINCE2 certificering binnen een maand na opdracht.
 • Je bent in het bezit van een VCA-VOL certificaat of je behaalt dit binnen twee weken na aanvang van de opdracht.
 • Je hebt een rijbewijs B.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime werkervaring in een soortgelijke opdracht.
 • Je hebt (benodigde) kennis van/ervaring met:
  • Managing Succesfull Programs; 
  • IMPA op B-niveau; 
  • Scaled Agile; 

Competenties:

 • Kent het klappen van de zweep om vanuit een (centraal) informatie verwerkend systeem de (geografisch) verspreide objecten aan te sturen;
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke aspecten in de context van het project;
 • In staat strategische doelen te vertalen naar innovatieve toekomstbestendige oplossingen;
 • Durft keuzes te maken, ook in moeilijke situaties, en accepteert de consequenties daarvan;
 • Blijft effectief en gestructureerd werken, ook in situaties van druk en/of weerstand;
 • Je kunt de opdracht zelfstandig uitvoeren.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06653
Omgeving: Ridderkerk
Startdatum: 1 januari 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: ja, twee maal tot maximaal 24 maanden totaal
Aantal uur per week: 18-36
Intakegesprek: 4 december 2023
Sluitingsdatum: vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match