Product Owner standaardisering toegangverlening API’s 32 u p/w

Binnen VNG Realisatie zal je bijdragen aan een aantal interessante onderwerpen welke moeten leiden tot een modern gemeentelijke ICT landschap. Daar waar relevant zal je ook bijdragen aan de modernisering van het landelijke overheid ICT landschap door daar de gemeentelijke behoefte te vertegenwoordigen, bewaken en helpen te implementeren.

Je kunt bijdragen aan de realisatie van de Common Ground visie en tegelijk landelijk bijdragen aan programma’s als Federatief DataStelsel, Data bij de Bron en de InterBestuurlijke DataStrategie. Deze programma’s werken aan de modernisering en hebben op verschillende manieren raakvlakken op organisatorisch en technisch gebied.

Je eerste project waar je aan zal werken, is een landelijk georiënteerde uniformering op het gebied van toegangverlening tot API’s. Een standaard methodiek hiervoor is een van de onderdelen van een set aan standaarden die randvoorwaardelijk is voor technische interoperabiliteit tussen organisaties.

Er is een grote diversiteit aan oplossingen waarmee toegang tot de data via API’s verkregen wordt. Om echt technisch interoperabiliteit te bereiken, moet geüniformeerd worden op 1 methodiek, die voor alle API’s geldt. Dit geeft naast technische interoperabiliteit, beheerslast verlaging en verhoging van in controle zijn op toegangsbeslissingen ook duidelijk richting aan het transitiepad naar de eindsituatie.

Werkzaamheden en Verantwoordelijkheden:

 • Je zet je uitstekende organisatorische en communicatieve vaardigheden in om een complex stakeholder landschap (de gehele overheid inclusief toeleveranciers zijn potentieel onderdeel) iedere organisatie transparant mee te nemen in het proces richting een standaardisatie.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor alle stakeholders.
 • Je organiseert je product op een wijze die past bij het agile gedachtengoed.
 • Je organiseert de communicatie naar alle stakeholders en managed de verschillende zienswijzen.
 • Je managed transparant de backlog van het product.
 • Je bent verantwoordelijk voor de input aan de verantwoordingsinstrumenten zoals voortgangsrapportages en dashboards.
 • Je organiseert proof of concepts.
Resultaat van de opdracht:

 • Je organiseert samen met je teamgenoten en stakeholders proof of concepts ter onderbouwing van het advies.
 • Je schrijft een advies over welke oplossing(en) kansrijk zijn om als standaard gebruikt te worden.
 • Je inventariseert en onderzoekt de meest voorkomende huidige oplossingen en rapporteert daarover.
 • Je maakt stakeholders inzichtelijk in een netwerk weergave.
 • Samen met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor minimaal.
 • Je organiseert continue afstemming met de stakeholders.
 • Je maakt voorbereidende documenten voor agendering op de Programmeringstafel Gegevensuitwisseling en/of Toegang.
 • Je produceert architectuur ontwerpen en stemt deze af met de stakeholders (specifiek de MIDO werkgroepen toegang en gegevensuitwisseling.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, in ICT gerelateerde projecten in een rol op het snijvlak tussen business en ICT.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met het onderwerp toegangverlening bij API’s.
 • Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring, in de afgelopen 5 jaar, met agile methodieken.
 • Je bent bereid om minimaal 1 en maximaal 2 keer op kantoor (vaak Utrecht, soms Den Haag) te werken.
Wensen bij de opdracht:

 • Je bent gecertificeerd scrum master (PSM 1 of CSM 1) 0-2 jaar ervaring.
 • Je bent gecertificeerd product owner (PsPO 1 of CSPO 1) 0-2 jaar ervaring.
Competenties:

 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Zelfontwikkeling
 • Integriteit
 • Nauwkeurigheid
 • Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog)

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2024-03304
Omgeving: Utrecht, Den Haag en thuiswerken
Startdatum: Juni 2024
Einddatum: 31/12/2024
Gesprekken: 3 juni 2024, van 10 tot 12 uur.
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match