Product Owner Nomad

De Algemeen (Technisch) Product Owner ondersteunend aan de Business Product Owners.
Deze rol is verantwoordelijk voor het managen van de product backlog van het eigen deelproject alsmede het managen van de globale roadmap. Hij/Zij herkent en bespreekt hiertoe de afhankelijkheden met de overige Product Owners en is hierin proactief.

Verder is de Algemeen (Technisch) Product Owner verantwoordelijk voor:

 • Volledigheid en kwaliteit van de beschrijving van de stories op de backlog.
 • Weghalen van blokkades die niet door ontwikkelteam (en dus ook scrummaster) zelf kunnen worden opgelost.
 • Zorgdragen voor de best mogelijke performance, kwaliteit, stabiliteit, beveiliging en Total Cost of Ownership.
 • Zorgdragen voor de best mogelijke aansluiting van de ontwikkelde functionaliteiten aan de door de organisatie vereiste functionaliteiten.
 • Zorgdragen voor het op tijd betrekken van Sol. Architect, Azure lead en Tech leads bij nieuwe en/of team overstijgende en/of complexe technische vraagstukken.
 • Zorgdragen voor een backlog die aansluiting vindt bij backlog van andere deelprojecten.
 • Het managen van de globale Roadmap. Hij/Zij herkent en bespreekt hiertoe de afhankelijkheden met de overige Product Owners en is hierin proactief.
 • Het volgen van de voortgang op basis van de globale Roadmap in samenwerking met de overige (T)PO’s
 • Zorgdragen voor het betrekken van de Team Lead bij inzet van mensen, disciplines en teamopbouw.
 • Het vertegenwoordigen van de (technisch) product owners in vraagstukken rondom Agile Product Ontwikkeling
 • Het vertegenwoordigen van onze Agile Product Ontwikkeling aanpak richting externe stakeholders
Daarnaast worden de volgende activiteiten verwacht:
 • Bepalen van sprint planning en inhoud i.s.m. Business PO’s
 • Het evalueren en accepteren sprint resultaten.
 • Participatie in agile sceremonies.
 • Beantwoorden van vragen vanuit het agile development team.
 • Ondersteuning van de reeds in productie genomen versies.
 • Rapporteren van de voortgang op basis van de product backlog aan de BPO’s
De inhuur vindt plaats als onderdeel van het FOBO-programma. Dit programma betreft het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe systemen voor het afhandelen van digitale visum en reisdocument aanvragen. Er is behoefte aan een Algemeen Product Owner om i.s.m. de Business Product Owners en de Subject Matter Experts via de dagelijkse aansturing van de teams de voortgang te borgen in de huidige fase van het project. Het realisatie deel van het FOBO programma bestaat uit 4 focusgebieden. Elk focusgebied heeft een team. Deze functie betreft de TPO rol voor een aantal focusgebieden met een additionele focus op het FOBO breed aspect van de roadmap en de verwante verantwoordelijkheden.

Dit project heeft een hoog innovatief karakter en heeft een hands-on Algemeen (Technisch) Product Owner nodig met voldoende kennis en ervaring in complexe agile software ontwikkel trajecten.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt 5 jaar ervaring in als Product Owner.
 • Je hebt 3 jaar ervaring als PO in Agile Softwareontwikkeling trajecten met meerdere teams (Scaled).
 • Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding.
Wensen bij de opdracht:
 • Je bent in staat een nieuw business domein snel eigen te maken.
 • Je hebt kennis van moderne software ontwikkel methodieken.
 • Je hebt kennis van gebruikers acceptatie testen en wereldwijde implementatie trajecten.
 • Je hebt affiniteit met complexe geautomatiseerde informatiesystemen en grootschalige veranderingstrajecten.
 • Je hebt werkervaring bij de overheid.
 • Je bent schriftelijk en mondeling vaardig in NL en EN.
Competenties:
 • Resultaatgericht
 • Netwerker
 • Vasthoudend
 • Creatief
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Flexibel
 • Passie
 • ‘Hands on’ , gedreven en actiegericht.
 • Zelfstandigheid maar tegelijkertijd ook teamplayer

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05448
Omgeving: Den Haag
Aantal uur per week: 24
Startdatum: dinsdag 10 oktober 2023
Einddatum: zondag 31 maart 2024
Optie op verlenging: Ja
Intakegesprek: 06 okober 2023
Sluitingsdatum: 02 okt. 2023 15:00

Wie zijn wij?

Algemeen:
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de
Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlandbeleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. BZ
steunt 24/7 Nederlanders in het buitenland. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ca. 160 ambassades, permanente
vertegenwoordigingen en consulaten(-generaal), verspreid over de hele wereld.

Directieonderdeel: DCV
Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt vanuit de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) aan de verbetering en verdere digitalisering
van consulaire dienstverlening aan haar klanten. DCV is in de eerstelijns dienstverlening aan haar klanten in meerdere opzichten vergelijkbaar met
een klantenservice organisatie met meerdere kanalen: uitgebreide informatie beschikbaar via haar websites, telefonie, e-mail en social media, maar
ook via het 24/7 contact center in Den Haag, aangevuld met fysieke bezoekmogelijkheden via meer dan 100 ambassades en consulaten (posten) of
via tegen de +/- 100 locaties van Externe Dienstverleners (EDV’s) wereldwijd. Men streeft daarbij naar excellente dienstverlening met als belangrijke
thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. De inrichting vindt plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en
de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal ingericht. Daar waar aanvullende informatie nodig is kan de klant terecht bij een 24/7 bereikbaar
centraal contact center in Den Haag. Daar waar binnen het dienstverleningsproces een fysiek bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende
locatie nog noodzakelijk is, zal dit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan EDV’s met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk. De verwerking
in de backoffice wordt eveneens anders ingericht: centraal, zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd. Om de bestaande dienstverlening steeds
verder te verbeteren langs deze inrichtingsprincipes worden stap voor stap nieuwe of verbeterde diensten geïntroduceerd. De ontwikkeling en
implementatie van deze diensten vindt plaats binnen het veranderprogramma FOBO van DCV. Dit alles in samenwerking met posten, beleidsafdelingen
binnen DCV, overige directies binnen BZ en eventuele externe leveranciers.
En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match