Procesmanager Utrechtse planprocessen, Sr.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dat zorgt voor vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, energietransitie, gebiedsontwikkeling en recreatie.
Utrecht heeft grote ambities: we willen gezond verstedelijken. Dat betekent met creatieve oplossingen verschillende – soms schijnbaar tegenstrijdige - doelen realiseren: wonen, werken, reizen, verbeteren luchtkwaliteit, vergroenen, uitvoeren energietransitie enz. De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) is daarbij een belangrijk koersdocument.

Om de Utrechtse ambities te realiseren, moeten komende jaren tal van complexe ruimtelijke projecten worden uitgevoerd. Voor dat soort complexe projecten hebben we het Utrechts planproces (UPP): een soort stappenplan voor een uniforme werkwijze bij complexe ruimtelijke projecten. Voor ‘groeien in balans’ is – versterken van - stedelijke sturing nodig; het UPP moet daar ondersteunend aan zijn.

Dit is je werk
Om ervoor te zorgen dat de ambities uit de RSU gerealiseerd kunnen worden, is vernieuwing en doorontwikkeling van het UPP nodig. Om de woningnood aan te pakken is daarnaast in het Coalitieakkoord 2022-2026 opgenomen: ‘We passen het Utrechts Plan Proces aan. We willen de voorbereidingstijd van bouwplannen halveren.’ Het gaat hierbij om het bekijken van de eenduidigheid, efficiënte en kwaliteit van besluitvorming en werkprocessen. Het versnellen van planprocessen en uniformiteit in proces en aanpak mogen echter niet ten koste gaan van de kwaliteit van de stad; die staat voorop. We willen zo snel mogelijk na de zomer met de raad in gesprek hierover.

De procesmanager stelt een team samen en is trekker van het team. Ambtelijk opdrachtgever is MT lid.

Opdracht/resultaat

 • Door ontwikkelen van het UPP naar een optimaal (standaard) proces met de bijbehorende bekostigingssystematiek, mandaten en (vaste) doorlooptijden.
 • Beschouwen of deze processen ook toepasbaar zijn voor andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals Energie, aanpak openbare ruimte of dat hier een specificatie op moet komen.
 • Hierbij expliciet succesvolle processen van andere steden in mee te nemen;
 • In gesprek gaan met de raad en met interne en externe partners (DNU) hierover
 • Het zorgdragen voor ‘klantvriendelijke’ beschrijvingen van processen en formats van documenten voor intern én extern gebruik
 • De processen moeten omgevingswetproof zijn.
 • Gelet op de Utrechtse ambities voor participatie moeten deze voldoende in de processen zijn ingebed.
 • Het aanspreekpunt zijn voor collega’s die vragen hebben over het UPP.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je brengt tenminste een afgeronde HBO-opleiding mee.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de functie van procesmanager binnen het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling (gebiedsontwikkeling). 
 • Je hebt recente opdrachten uitgevoerd in het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling (gebiedsontwikkeling) bij de overheid.
 • Je hebt ervaring met planprocessen binnen complexe ruimtelijke projecten.
 • Je kan goed communiceren met een diversiteit aan stakeholders.
Competenties:
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Goed kunnen uitdragen en overbrengen van kennis/ervaring aan opgavemanagers, projectleiders, medewerkers, wethouders, raadsleden en ontwikkelaars;
 • Praktisch kunnen werken om het UPP toepasbaar en gebruiksvriendelijk te maken;
 • Enthousiasmerend, verbinder.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04850
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja, 12x 1 maand
Aantal uur per week: 30-36
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Dinsdag 16 augustus om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.