Privacy Officer

De organisatie is op zoek naar een ervaren Privacy Officer (PO) die initieel bij drie faculteiten als eerstelijnsfunctie aanspreekpunt voor privacyvragen gaat werken. Het gaat om hierbij om de volgende faculteiten: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus School of History, Culture and Communication en het International Institute of Social Studies (deze laatste is gevestigd in Den Haag).

De Privacy Officer is in staat om de basisvragen met betrekking tot privacy en dataprotectie vanuit de lijn/projecten te beantwoorden waarbij advies van de CPO gevraagd kan worden op het moment dat beleid ontbreekt. De Privacy Officer heeft basiskennis van de AVG en is zelfstandig in staat om van concrete vragen uit de eigen organisatie de relevante privacy-aspecten te identificeren en deze voor de collega in de juiste en relevante context te plaatsen (gevraagd en ongevraagd advies). De Privacy Officer deelt zijn ervaringen en casuïstiek met de collega Privacy Officers en de Chief Privacy Officer, waardoor structureel een privacy body of knowledge wordt opgebouwd. De Privacy Officer kijkt wanneer er een Data Protectie Impact Assessment (DPIA) dient te worden uitgevoerd en doet maakt deze beoordeling ook; Bij facultair overstijgende projecten zullen andere privacy officers en CPO ingeschakeld worden.
De Privacy Officer is verantwoordelijk voor de ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacyrechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVG.
Daarnaast zijn er nog andere privacy gerelateerde taken (o.a. awareness, register van verwerkingen, verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van betrokkenen, follow-up na een geconstateerd datalek).

Binnen de betreffende faculteiten heeft de PO de volgende taken:

 • Het fungeren als privacy aanspreekpunt voor EUR-medewerkers;
 • Het hebben van een aanjaagfunctie op privacy gebied. Dit houdt o.a. in uitleg geven over de do’s en dont’s en erop toezien dat deze uitgevoerd worden door medewerkers en lijnmanagement (awareness);
 • Privacy-intakes voor nieuwe processen of projecten;
 • Zorg dragen en sturen dat zowel huidige als nieuwe processen voldoen aan wet- en regelgeving en de vastgestelde kaders;
 • Opstellen van richtlijnen en procedures;
 • Actualiseren van het verwerkingsregister en het geven van advies over risico’s en te nemen maatregelen;
 • Organiseren en geven van awareness sessies over privacy en informatiebeveiliging om het privacy- en securitybewustzijn te vergroten;
 • Uitvoeren van DPIA’s;
 • Aanspreekpunt voor de FG en CPO en coördinatie bij inzage-, correctie- en verwijderverzoeken persoonsgegevens;
 • Aanspreekpunt voor datalekken en deze doorgeleiden naar FG/CISO.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Gunningscriteria:

 • Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding, op het gebied van rechten, ICT of organisatiekunde).
 • Je bent in het bezit van een IAPP-certificering (CIPP/E, CIPM of CIPT).
 • Je hebt ervaring als privacy officer bij een onderwijs-/onderzoeksinstelling.
 • Je hebt kennis van de onderwijs- en onderzoeksprocessen en de bijbehorende wetgeving, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • Je hebt actuele kennis van ICT-recht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR); informatiebeveiliging en aanverwante en naderende privacywetgeving.
Competenties:
 • Heeft een zeer klantgerichte instelling en in staat zowel zelfstandig als in teamverband te opereren.
 • Sterke communicatieve en schriftelijke vaardigheden in zowel Nederlands als Engels (minimaal C1).
 • Kan effectief werken in een zeer internationale en diverse cultuur.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-02062
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 1 juni 2021
Einddatum: 31 december 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 40
Intakegesprek: Donderdag 20 en vrijdag 21 mei
Sluitingsdatum: Vrijdag 14 mei om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.