Planeconoom, Sr. 24 u p/w

Haarlemmermeer is een van de grootste gemeenten in Nederland, opgebouwd uit 31 kernen. Dit levert een gebied vol spannende contrasten op. We hebben weidse landschappen en boerenland, en indrukwekkende stedelijke architectuur en hightech multinationals en niet te vergeten Schiphol. We zijn een jonge gemeente, maar hebben tegelijk een rijke historie, onder andere terug te vinden in de Stelling van Amsterdam en een aantal 19e-eeuwse gemalen. Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling. Het is een dynamische plek waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Het is hier groen en stads tegelijk. 
Het bouwen aan Haarlemmermeer en het managen van onze organisatie vraagt om gedrevenheid. Heb jij dat, in combinatie met resultaatgerichtheid, dan pas je goed bij ons en bij onze ambitie om een van de beste servicegemeenten van Nederland te worden. Daar hebben we professionele mensen bij nodig, die midden in de maatschappij staan.  

Cluster Grond- en Vastgoedzaken stelt zich ten doel op professionele wijze invulling te geven aan het gemeentelijk grond- en vastgoedbeleid en adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van ruimtelijke en investeringsprojecten. Binnen het cluster zijn voor de taakvelden grondzaken en vastgoed alle taken op het gebied van beleid, (project)advisering, verwerving, uitgifte en beheer samengebracht.

Het cluster staat voor een solide grondbeleid waarbij situationeel grondbeleid het uitgangspunt is. De uitgangspunten voor het grondbeleid en voor de financiële verantwoording zijn in diverse beleidsnota’s vastgelegd en daarmee geborgd. De beleidsnota’s worden regelmatig geactualiseerd. Advisering aan ruimtelijke projecten vormt een ander belangrijk onderdeel van het takenpakket.
Ten aanzien van het vastgoed streeft het cluster naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Een planmatige aanpak vormt hiervoor de basis. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering van deze aanpak in een strategische agenda, beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Team Grondzaken
Team Grondzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota’s en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen. 


Je gaat als planeconoom aan de slag in de uitvoering van diverse gebiedsontwikkelingen in de gemeente Haarlemmermeer. Je bent een ervaren financieel adviseur bij de ontwikkeling van de ruimtelijke plannen en projecten.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:

 • Opzetten van verkenningen van de financiële haalbaarheid van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Verrichten van scenariostudies en risicoanalyses. Hierbij zal de focus liggen de haalbaarheid van beleidsdoelen en ambities en verhaalbaarheid van kosten. Verder is het van belang grip te krijgen op zogenaamde kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur.
 • Signaleren van kansen en knelpunten en doen van voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen.
 • Verdiepen op duurzaamheid en het opzetten van nieuwe – plan economische – werkwijzen, business cases en (verdien)modellen.
 • Toepassen van mogelijkheden voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over een relevante afgeronde HBO of WO opleiding in ruimtelijke ontwikkeling, economie, planologie, bedrijfskunde of aanverwante studies, zoals bouwkunde.
 • Je hebt actuele ervaring als planeconoom - tenminste 3 jaar in de laatste 6 jaar - op het gebied van grootschalige gebiedsontwikkelingen en transformatieprojecten.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring bij een middelgrote gemeente in de afgelopen 15 jaar.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt meer dan 6 jaar, waarvan minimaal 5 in laatste 6 jaar, ervaring met grootschalige gebiedsontwikkelingen en transformatieprojecten.
 • Je hebt meer dan 8 jaar in de afgelopen 15 jaar ervaring met het werken in een politiek gevoelige omgeving en beschikt over een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent vaardig met het omgaan met tegenstrijdige belangen.
Competenties:
 • Je bent een ervaren planeconoom en toont bevlogenheid met complexe gebiedsontwikkelingen met meerdere stakeholders, zowel privaat als publiek.
 • Je hebt goed overzicht, bent politiek sensitief en weet ambtelijk, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak te creëren door je deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme.
 • Je bent een goede netwerker en hebt een sterk ontwikkelde omgevingssensitiviteit
 • Je bent communicatief sterk en kan overtuigen
 • Je hebt een klant- en servicegerichte instelling en jouw adviezen hebben impact

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04898
Omgeving: Hoofddorp
Startdatum: 3 oktober 2022
Einddatum: 2 april 2023
Optie op verlenging: Ja, 5x 6 maanden
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 5 en 6 september
Sluitingsdatum: Donderdag 25 augustus om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.