Participatiespecialist Inrichting Publieke Ruimte (Het Groene Lint), (2-3 fte)

Met het coalitieakkoord van 2018 zette het college in op gezond stedelijk leven voor alle Utrechters. Een van de kansen om dit te bereiken is het verbeteren van de verbinding van sociale en fysieke opgaven. Voor Overvecht werd het project het Groene Lint benoemd, als zelfstandig onderdeel binnen het programma Samen voor Overvecht.

Het Groene Lint is een herkenbare route structuur in Overvecht in de openbare ruimte die voelt als aaneengesloten, en waar bewoners kunnen bewegen, spelen en elkaar ontmoeten. Groengebieden in en rond Overvecht worden via groene verbindingen aan elkaar geknoopt, zodat je op een veilige en prettige manier van de ene naar de ander plek kunt komen. Het Groene Lint nodigt mensen uit naar buiten te gaan, draagt op die manier bij aan de gezondheid van de bewoners, bezoekers en gebruikers van Overvecht. Bewoners en gebruikers van Overvecht zijn mede ontwikkelaars van het Groene Lint. Gekozen is om de uitwerking te richten op de middenroute, die Park de Gagel en Park de Watertoren verbindt.

Eerste aspect van de opdracht:
We starten met het uitwerken van twee ommetjes ten Noorden van de Carnegiedreef, tussen de Okapidreef en Zebradreef en tussen de Antilopedreef en de Kasaidreef. Het doel van een ommetje is om samen met bewoners, ondernemers en professionals de publieke ruimte net buiten de woningen te versterken: zowel een goede verblijfsplek creëren voor de diverse mensen die er wonen en een korte route te ontwerpen die stimuleert een wandelingetje te maken. Bewoners hebben een rol in het onderhouden en activeren van de plek. Denk aan het organiseren van een jaarlijkse ommetjes-dag (samen onderhoud en gezelligheid).

Tweede aspect van de opdracht:
Als zzp-er/gedetacheerde ga je samen met nog één of twee zzp-er(s)/gedetacheerde(n) een spilfunctie invullen om bewoners en gebruikers van de diverse buurten waar het Groene Lint doorheen loopt te activeren en betrekken, bij het uitwerken en uitvoeren van een deel van de projecten die het Groene Lint maken.

Je zorgt ervoor dat bewoners en gebruikers meedenken over hoe het groen beter toegankelijk en beter gebruikt kan worden (denk hierbij aan participatie bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen). Je gebruikt daarbij de input uit het participatietraject dat afgelopen jaar heeft gelopen en bouwt daarop voort. Daarbij maak je gebruik van bestaande netwerken van de fysieke en sociale partners in de wijk. Deze rol vul je in onder leiding van de projectmanagers van het project het Groene Lint. De gemeente zorgt voor een ontwerp van de plekken en de fysieke uitvoering.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

  • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.
  • Je bent in het bezit van minimaal 2 relevante referenties.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
  • Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 16 jaar) ervaring met het activeren van bewoners en met hen betrekken bij het organiseren van verschillende soorten activiteiten.
  • Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 25 jaar) kennis en ervaring van de publieke ruimte, placemaking of andersoortige aanpakken om de publieke ruimte (de straat, het groen, de gevels, stoepen, pleintjes) te verbeteren.
  • Je werkt en/of woont in Overvecht (ivm verbinding met wijk).
  • Je hebt ervaring met het werken met mensen met een migratieachtergrond, of je hebt zelf een migratieachtergrond. (Dit i.v.m. de verbinding met de doelgroep(en)).

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00884
Omgeving: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 31 augustus 2021
Optie op verlenging: Ja. 6x 1 maand
Aantal uur per week: 8-16
Intakegesprek: In de week van 8 maart
Sluitingsdatum: Vrijdag 5 maart om 8.30 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.