Organisatie Adviseur Hybride Werken P&O 24-32 u p/w

De visie en uitvoeringsagenda van Hybride werken is onlangs door het GMT goedgekeurd. “Gemeente Amsterdam faciliteert haar medewerkers om thuis, onderweg en op kantoor zo goed mogelijk en met plezier (samen) te werken aan de opgaven in Amsterdam. Gemeente Amsterdam ontwikkelt zich naar meer integraal, opgavegericht, gebiedsgericht en met vertrouwen werken. We zetten hybride werken actief in als vliegwiel.”
Personeel &Organisatie, Facilitair Bureau, Gemeentelijk Vastgoed, Digitale Voorzieningen en Communicatie werken daarin samen om deze verandering niet alleen mogelijk te maken, maar ook makkelijker te maken.
In 2023 hebben we voor de P&O onderdelen leiderschap en teamafspraken pilots uitgevoerd. De opbrengst van de pilots moet doorontwikkeld worden in een gemeentebrede aanpak waarin leidinggevenden en teams ondersteund worden in het hybride werken.

Bestanddelen van de opdracht

- Hybride werken plannen per directie (doel, kaders en benodigde ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers)
- Leiderschap module hybride werken
- Train de trainer module voor het maken van teamafspraken hybride werken
- Op basis van mantelovereenkomst inkopen van facilitators voor de trainingen

Op te leveren resultaten

- Het adviseren en faciliteren van het management in het op maat maken van doel, kaders en aanpak hybride werken binnen de directie
- Het ontwikkelen en uitvoeren van een ondersteuningsaanbod op teamafspraken (team coaching en handreikingen)
- Ondersteuning van de leidinggevenden in hun rol in hybride werken
- Opleidingsaanbod voor HRBP’s en HR adviseurs in ondersteuning Hybride Werken

Verwachte oplevering

Eind 2024
Afstemming vindt plaats met projectleider Hybride werken P&O.

Gemeentelijke organisatie

Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)

De directie P&O maakt onderdeel uit van cluster Bedrijfsvoering. De directie bestaat uit circa 600 medewerkers, die werkzaam zijn op het brede P&O werkveld. Denk aan werving en selectie, vitaliteit, leren en ontwikkelen, HR advisering aan de lijnorganisaties en natuurlijk ook de personeels- en salarisadministratie. We staan aan de vooravond van een reorganisatie die zal leiden tot een aangepast aanbod van producten en diensten en een nieuwe organisatie-indeling. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een ander type inzet van P&O. Aan ons de taak om daarop in te spelen en steeds op het juiste moment in nauwe samenwerking met andere afdelingen en directies in de stad te zorgen voor de beste medewerkers op de juiste plek. Daarvoor is het belangrijk dat we als één P&O met heldere doelen en één werkwijze samenwerken met de andere afdelingen en directies aan de opgaven van de stad.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring op het gebied van Human Resources, Learning & Development en verandermanagement.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met verandertrajecten binnen een grote organisatie (> 10.000 medewerkers).
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met hybride werken/ new ways of working in een multidisciplinaire programma.
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring Project/programma management Learning en Development.
 • Je hebt ervaring t.a.v. leiderschap ontwikkeling.
 • Je hebt ervaring met Prosci Changemanagement in eerdere opdrachten.
Competenties:

 • Omgevingsbewustzijn: Expert
 • Samenwerken: Expert
 • Relatiebeheer: Expert
 • Initiatief: Expert
 • Resultaatgerichtheid: Expert

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06628
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 01-01-2024
Einddatum: 31-12-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24 - 32
Sluitingsdatum: donderdag 30 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match