Operationeel Manager 24-30 u p/w

Voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) in West (Amsterdam) zijn we op zoek naar een (ondersteunend) leidinggevende op operationeel niveau die een deel van het team Procesuitvoering aanstuurt. Naast de bestaande eindverantwoordelijk teammanager Procesuitvoering, zal de operationeel manager de administratieve medewerkers onder zijn of haar hoede hebben.
De teammanagers VTH (in totaal 4) werken nauw samen en hebben kennis van elkaars werkterrein. Jouw verantwoordelijkheid als operationeel manager Procesuitvoering is, naast het zorgdragen voor een correcte administratieve uitvoering, het monitoren en optimaliseren van de ondersteunende VTH processen op inhoud, efficiency, samenwerking en het verbeteren van de dienstverlening en advisering richting ambtelijke organisatie en bestuur. Jij hebt als operationeel manager naar de medewerkers en ook richting het MTVTH op procesniveau een verbindende en coördinerende rol binnen de VTH afdeling.

Werkzaamheden

 • Je bent op uitvoerend niveau verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten van het team (kwaliteit en kwantiteit);
 • Je stuurt op risico's en maatregelen (financieel);
 • Je stuurt op (verbeteren van) processen en je bent verantwoordelijk voor de inzet van mensen en middelen;
 • Je werkt zeer nauw samen met en in opdracht van de huidige teammanager Procesuitvoering;
 • Je bent vanuit Procesuitvoering verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief laten verlopen van de ondersteunende bedrijfsvoering processen ten behoeve van de VTH teams en de afdeling VTH als geheel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Wabo- en andere vergunningverlening;
 • Je bent verantwoordelijk voor de informatievoorziening over deze processen richting het lokale dagelijkse bestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de vastgestelde doelen op de resultaatgebieden, waaronder organisatieontwikkeling, dienstverlening, financiën en bedrijfsvoering;
 • Je begeleidt en faciliteert de afdeling in het digitaliseringsproces;
 • Je zorgt voor het verder ontwikkelen en implementeren van processen, protocollen en een goede administratieve vastlegging door medewerkers van je team;
 • Als ondersteunend manager van de teammanager Procesuitvoering (MT VTH lid) ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de afdeling VTH.
Van groot belang is 'hoe' je dit gaat verwezenlijken. We stellen dan ook hoge eisen aan je communicatieve vaardigheden en managementervaring.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als functioneel- of hiërarchisch leidinggevende bij een gemeente.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de aansturing van een administratief/ondersteunend team, of in het verbeteren van processen in een administratief/ondersteunend team.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als functioneel- of hiërarchisch leidinggevende bij een G4-gemeente.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de Vergunningen, Toezicht en Handhavingsketen.
 • Je hebt ervaring met teamcoaching.
Competenties:

 • Visie
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2022-04821
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: zsm na gunning
Einddatum: conform duur werkzaamheden (4 maanden na startdatum)
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24 - 30
Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.