Opdrachtgever Agenda Vitaal Platteland

Het Domein Landelijke Leefomgeving (LLO) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor de landelijke leefomgeving en draagt bij aan een aantrekkelijk en vitaal landelijk gebied. We werken samen met onze partners in het gebied aan de realisatie van gezamenlijke opgaven. Binnen het Domein LLO worden een aantal grote programma's uitgevoerd, waaronder het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Het programma AVP zorgt voor de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder de (internationaal verplichte) natuuropgaven, recreatieve voorzieningen, herstel cultureel erfgoed en landbouwstructuurversterking. AVP werkt bewust op een integrale wijze, samen met onze partners in de gebieden om zoveel mogelijk kansen voor integrale uitvoering te creëren en benutten.
Functieomschrijving
De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor het aansturen van de diverse projectleiders binnen het programma AVP namens de Programmamanager. Hij of zij zorgt voor het efficiënt en effectief uitvoeren van projecten en draagt zorg voor de benodigde middelen t.b.v. de projectleider om dit te kunnen doen. De opdrachtgever vertegenwoordigt tevens de provincie in diverse werk-, project- en stuurgroepen.

Wat verwachten wij:
Taken als opdrachtgever richting Programmamanager

 • Het SMART opstellen van de projectopdracht samen met opdrachtgevende beleidsafdeling (in de initiatieffase).
 • Zorgdragen voor de uitvoering van de opdracht binnen de gestelde kaders.
 • Escaleren naar Programmamanager/ Bestuurlijk Opdrachtgever in geval van (dreigende) overschrijding projecttoleranties en aandragen van inzicht in gevolgen en risico’s en van oplossingsmogelijkheden.
 • Periodieke toetsing of de bestuurlijke opdracht (het waarom) nog in lijn is met de uitvoering van de opdracht (de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke werkelijkheid kunnen immers gaande de uit­voering van de opdracht veranderen).
 • Afstemmen met andere opdrachtgevers: mede bewaken van de integraliteit en samenhang en vandaaruit adviezen voor Programmamanager formuleren.

Taken als opdrachtgever richting projectleider

 • Meedenken met de projectleider bij het maken van keuzes in de integrale en complexe uitvoering.
 • Regelen van mandaten t.b.v. de projectleider.
 • Besluitvorming over scopewijzigingen, wijzigingen in planning en budgetten (voor zover passend binnen de kaders die zijn afgesproken met de Programmamanager/ Bestuurlijk opdrachtgever).
 • Het tussentijds beslissen over de voortgang van de opdracht.
 • Rol vervullen als escalatieniveau, klankbord.
 • Het beëindigen van de opdracht: instemmen met het eindresultaat en décharge verlenen aan de Projectleider.

Taken als opdrachtgever bij overleggen en overige taken

 • Vertegenwoordigen van de provincie in stuurgroepen en opdrachtgevers overleggen voor zover het mandaat strekt;
 • Vertegenwoordigen van de provincie in de ambtelijke begeleidingsgroep (afstemming met de stakeholders);
 • Input leveren voor de diverse P&C-producten van het programma/ de provincie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je hebt een afgeronde opleiding op Wo-bachelor en of master niveau.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als programmamanager of opdrachtgever of accounthouder in een bestuurlijke complexe organisatie van meer dan 500 medewerkers.
 • Je hebt ervaring in het aansturen van projectleiders.
 • Je hebt affiniteit vanuit het werk of anders met projecten in het landelijk gebied gericht op natuur, landbouw en of platteland.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt ervaring in verschillende rollen zoals: projectleider, programmamanager, opdrachtgever
 • Je hebt kennis van of ervaring met de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder onder andere: de (internationaal verplichte) natuuropgaven en natuurrealisatie landbouwstructuurversterking. 

Competenties:
 • Samenwerken met anderen
 • Verbindend zijn in het werk.
 • Resultaatgericht

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-04596
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 20 oktober 2021
Einddatum: 19 oktober 2022
Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 40
Intakegesprek: In week 40
Sluitingsdatum: Woensdag 22 september om 12.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.