Ontwikkelaar Project NYMA, 18 u p/w

Een bruisende plek met vermaak voor iedereen in een industriële sfeer. Waar creatieve ondernemers samenwerken vanuit de principes van circulaire economie: We Play – Create – Share. Dat is NYMA. Het NYMA terrein is genoemd naar de gelijknamige kunstzijdespinnerij die op het terrein staat.
NYMA wordt stap-voor-stap, organisch ontwikkeld. Er is geen vastomlijnd plan van hoe het gaat worden. Wel is een Gebiedsvisie NYMA opgesteld, die richting geeft aan de ontwikkeling.
NYMA biedt ondernemers ruimte om te onderzoeken en met elkaar nieuwe ideeën neer te zetten. Op het gebied van creatief (ambachtelijk) ondernemen, sport en spel, cultuur en evenementen. Ruimte ook voor bezoekers om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe producten te zien en te ervaren, evenementen te bezoeken of gewoon te genieten van de horeca aan het water.
Toekomstige NYMA- ondernemers stellen duurzaamheid centraal in hun bedrijfsvoering. We Play – Create – Share is het leidende idee. Waarbij ook wordt uitgegaan van de inzet van lokale kennis en kracht. NYMA moet vooral een plek worden waar van alles te doen is, waar het bruist, waar je als ondernemer en bezoeker je blik verruimt. Niet alleen ’s avonds, maar ook overdag én voor iedereen.

Inmiddels heeft de organisatie een overeenkomst gesloten met een ontwikkelcombinatie voor herontwikkeling van het gebied. Daarnaast is er veel ruimte voor ontwikkeling door ondernemers zelf. Dit vraagt bijzondere inzet van de gemeente om samen tot goede businesscases en -plannen te komen. Die naast haalbaar ook kwalitatief een mooie (letterlijk) bijdrage leveren aan dit gebied met industrieel erfgoed. 
Samen met de ontwikkelaars, ondernemers en verzamelde ondernemers in de ondernemerscoöperatie NYMA ga je invulling geven aan de panden en kavels op het NYMA- terrein.

Verantwoordelijkheden
Je werkt aan het realiseren van de invulling van een aantal panden en kavels. Dit doe je in nauwe samenwerking met de procesmanager en de projectleider. Het gaat hierbij om leegstaande fabriekspanden, een parkeergarage met bedrijfsruimte en een aantal kavels. We vinden de volgende punten belangrijk bij het voltooien van deze opdracht:

 • Je maakt deel uit van afdeling Stadsontwikkeling en kunt zo sparren met de andere ontwikkelaars en collega's;
 • Je zet duidelijke lijnen uit, en schaalt op indien nodig. Je maakt integrale afwegingen en zoekt het overleg op met collega’s, externe partijen en bestuur;
 • Je hebt oog voor de verschillende belangen en rollen van de partijen die de invulling van panden en kavels tot stand brengen;
 • Je bent verantwoordelijk voor de projectbeheersing. Je bent gericht op het resultaat binnen randvoorwaarden van tijd, geld en kwaliteit én een goede administratieve beheersing van het project.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede samenwerkingsrelatie met alle partijen in het plangebied. 

Wat wordt er van jou gevraagd?

KNOCK-OUT:

 • Je beschikt over minimaal een afgeronde en relevante HBO opleiding.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente (sinds 2012) kennis en ervaring met complexe gebiedsontwikkeling; ruimtelijke ordening, bouw, infrastructuur, vastgoed- of locatie ontwikkeling.
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente (sinds 2012) ervaring met het maken van financiële scenario’s voor de herontwikkeling van erfgoed of complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
 • Je hebt minimaal 5 jaar recente (sinds 2012) ervaring in complexe projecten waarin overheid één van de deelnemers was.
 • Je hebt ervaring met het omgaan met tegenstrijdige belangen en/of stroperige processen en/of bureaucratische procedures.
 • Je hebt kennis en meerjarige ervaring (sinds 2012) als opdrachtgever voor duurzaam-, circulair- en natuurinclusief bouwen.
Competenties:
 • Je bent in staat om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen met alle partijen in het plangebied. Deze zijn zeer divers, van ontwikkelaars, tot ontwikkelende ondernemers, tot ondernemers die gaan huren;
 • Je kan omgaan met weerstand en tegenstrijdige belangen, stroperige processen en procedures;
 • Je bent een verbinder van mensen en organisaties, je communiceert makkelijk en correct op alle niveaus.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2021-00178
Omgeving: Nijmegen
Startdatum: 15 februari 2021
Einddatum: 14 februari 2022
Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden
Aantal uur per week: 18
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Maandag 1 februari om 8.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.