Medewerker Toegangsprofielen

De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het Politiedienstencentrum (PDC). Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Een belangrijke doelstelling binnen dit programma is één landelijke toegangspas voor de gehele politie. De politie heeft ervoor gekozen om hiervoor aan te sluiten bij de Rijkspas.
De Rijkspas is een multifunctionele smartcard voor de Nederlandse rijksoverheid. Ze wordt ingezet als interdepartementaal legitimatiebewijs, authenticatiemiddel en toegangspas tot gebouwen en systemen.
Binnen het programma FTB worden door het project Focusgebied 2 de voorbereidingen getroffen om de Rijkspas landelijk binnen de politie te implementeren. Het project bevindt zich nu in de voorbereidende fase op deze uitrol. Met de implementatie van de Rijkspas worden nieuwe toegangsprofielen opgesteld en ingevoerd. Middels die toegangsprofielen kan aan medewerkers, leveranciers en bezoekers toegang tot specifieke gebieden of objecten binnen politielocaties worden gegeven. Het project zoekt momenteel een Medewerker Toegangsprofielen.

Doelstelling
Het primaire doel van de Medewerker Toegangsprofielen is om bij te dragen aan de landelijke implementatie en optimalisatie van de Rijkspas binnen de Nederlandse politieorganisatie, door het effectief en efficiënt ontwikkelen, beheren en implementeren van toegangsprofielen. Dit omvat het waarborgen van de veiligheid en toegankelijkheid van politiepanden en -locaties voor medewerkers, leveranciers en bezoekers, conform de vastgestelde beveiligingsstandaarden en het profielen handboek.

Verantwoordelijkheden:

 • Schouwen van Politiepanden: Zelfstandig inspecteren van politiepanden om toegangsprofielen te bepalen en vast te leggen volgens het profielen handboek.
 • Opstellen en Invoeren van Toegangsprofielen: Op basis van de inspecties toegangsprofielen opstellen en invoeren die medewerkers, leveranciers, en bezoekers toegang geven tot specifieke gebieden of objecten binnen politielocaties.
 • Administratieve Verwerking: Het administratief verwerken, inregelen, en borgen van de toegangsprofielen.
 • Stakeholder Management: Afstemmen van toegangsprofielen met stakeholders, uitleg geven over bestaande procedures aan stakeholders en indien nodig voorstellen doen ter verbetering van de uitvoeringspraktijk.
 • Ondersteuning Coördinator: Ondersteunen van de Toegangsprofielcoördinator bij diens werkzaamheden en afstemmen met Functioneel Beheer Fysieke Beveiliging.
 • Bijdrage aan Veiligheid: Bijdragen aan de veiligheid binnen de panden door de juiste ruimte te koppelen aan de profielen, bewust zijnde van de impact op alle politielocaties in Nederland.
 • Zelfstandige Rol: De functie vereist zelfstandigheid binnen de bestaande processen en profielen om te bepalen welke bevoegdheid voor welke ruimte geschikt is, inclusief het vermogen om gebouwtekeningen te interpreteren en complexe panden te bezoeken.
 • Kennis en Deskundigheid: Kennis van beveiligingsprocessen, ervaring met inventarisatie, ontwerp of toepassing van functieprofielen, en kennis van toegangscontrolesystemen.
Contacten
De te werven Medewerker Toegangsprofielen zal nauw samenwerken met de Toegangsprofielcoördinator en het uitrolteam van het project voor de landelijke implementatie van de Rijkspas, waarbij ze regelmatig afstemmen over voortgang en uitdagingen. De te werven Medewerker Toegangsprofielen rapporteert op dagelijks vlak aan de profielcoördinator. Daarnaast onderhoudt de medewerker contact met functioneel beheerders, profieleigenaren (vaak teamchefs), en andere belanghebbenden binnen de politieorganisatie om toegangsprofielen af te stemmen, uitleg te geven over procedures, en voorstellen te doen voor de optimalisatie van toegangsbeveiliging. Buiten de politieorganisatie kan er ook interactie zijn met leveranciers en externe partners betrokken bij de toegangsbeveiligingstechnologieën en -systemen, om een soepele en veilige implementatie van de toegangsprofielen te waarborgen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een diploma op minimaal MBO niveau 3 in de richting van beveiliging, facilitair management, logistiek of techniek.
 • Je hebt diepgaande kennis van en minimaal 3 jaar werkervaring werkervaring met beveiligingsprocessen en -principes gerelateerd aan fysieke toegangsbeveiliging en het gebruik van geavanceerde toegangscontrolesystemen.
 • Je hebt diepgaande kennis van en minimaal 3 jaar werkervaring met het inventariseren, ontwerpen, of toepassen van functie- of toegangsprofielen, inclusief het analyseren van ruimtegebruik en toegangsbehoeften binnen grote (1000+) organisaties.
 • Je hebt diepgaande kennis van en minimaal 3 jaar met toegangscontrolesystemen, met name de technologische en operationele aspecten van dergelijke systemen, zoals smartcard-technologieën (bijv. de Rijkspas).
Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt diepgaande kennis van en minimaal 3 jaar werkervaring met het inventariseren, ontwerpen, of toepassen van functie- of toegangsprofielen, inclusief het analyseren van ruimtegebruik en toegangsbehoeften binnen een grote complexe (2000+) organisatie.
 • Je bent administratief onderlegd en hebt werkervaring met administratief werk.
 • Je hebt een diploma op minimaal HBO niveau.
 • Je hebt werkervaring binnen de overheid en/of Politie. 
Competenties:

 • Gestructureerd werken: Vermogen om taken en projecten op een logische, systematische wijze te benaderen, met een sterke focus op efficiëntie en effectiviteit. Dit houdt in dat de medewerker in staat is om werkzaamheden te plannen, prioriteren en uit te voeren volgens vastgestelde processen en tijdslijnen.
 • Accuratesse: Hoge mate van nauwkeurigheid bij het verzamelen, verwerken, en documenteren van informatie. Dit is essentieel voor het correct vaststellen en beheren van toegangsprofielen, waarbij fouten tot veiligheidsrisico’s kunnen leiden.
 • Klantgericht: Het vermogen om de behoeften en verwachtingen van interne en externe klanten (zoals profieleigenaren en eindgebruikers van de Rijkspas) te begrijpen en hierop in te spelen.
 • Communicatie: Effectief kunnen communiceren op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie, met een empathische benadering die de klanttevredenheid verhoogt en zorgt voor duidelijke, begrijpelijke informatieoverdracht.
 • Kwaliteitsgericht: Voortdurend zoeken naar verbetering van processen, systemen en uitkomsten. Dit omvat het niet alleen voldoen aan de minimumstandaarden, maar ook het streven naar 'best practices' en innovatieve oplossingen die de veiligheid en effectiviteit van toegangsbeveiliging verhogen.
 • Zelfstandigheid: Proactief handelen en beslissingen durven nemen zonder voortdurende begeleiding, terwijl de richtlijnen en doelstellingen van de organisatie worden gerespecteerd. Zelfstandig problemen kunnen identificeren en oplossen, waarbij creatief en kritisch denken wordt ingezet om effectieve oplossingen te vinden.
 • Flexibel: Snel kunnen schakelen tussen verschillende taken en projecten, en effectief omgaan met veranderende omstandigheden, prioriteiten en deadlines.
 • Pragmatisch: Praktisch en resultaatgericht denken, met een focus op het bereiken van doelen op de meest efficiënte manier, zelfs als dit betekent dat van de standaardprocedures moet worden afgeweken.

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2024-03296
Omgeving: Rotterdam
Startdatum: 01-08-2024
Einddatum: 31-07-2025
Optie op verlenging: ja, 2 x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: donderdag 23 mei om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match