Medewerker inwoners

 • Je bent met jouw collega’s verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de applicaties Key2Burgerzaken, inclusief het portaal burgerzaken, Key2Begraven, Key2Betalen etc., verzorgt de updates, functionele koppelingen met DDS en Key2Zaken en het toevoegen en aanpassen van standaard documenten;
 • Je informeert de gebruikers van de applicaties over nieuwe of gewijzigde functionaliteiten en bent vraagbaak voor de gebruikers;
 • Je verzorgt periodieke rapportages en specifieke selecties met behulp van Cognos;
 • Je bent belast met de complexe burgerzaken producten, waaronder: BRP backofficewerkzaamheden, toepassen internationaal recht, beoordelen buitenlandse brondocumenten, complexe BRP mutaties, ondersteuning frontoffice bij complexe vragen, naturalisaties, Ambtenaar Burgerlijke Stand, huwelijk etc.
Verantwoordelijkheden
 • Je adviseert en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken op het terrein van inwonerszaken w.o. jaarlijkse BRP- audit.
 • Je verzorgt de afstemming met relevante partners op het terrein van inwonerszaken
 • Je behandelt aanvragen of verzoeken op het terrein van inwonerszaken w.o. naturalisaties, verkiezingen en inhoudelijke zaken.
 • Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt de gemeente in de behandeling hiervan.
 • Je verricht beleidsondersteunende, beheersmatige en administratieve werkzaamheden w.o. functioneel applicatiebeheer, BRP-audit en begraafplaatsadministratie en –systeem.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt ervaring met het functioneel applicatiebeheer van Key2Burgerzaken.
 • Je hebt ervaring met de complexe burgerzaken producten zoals benoemd in het functieprofiel.
 • Je hebt werkervaring binnen een gemeente in een vergelijkbare omgeving.
Competenties
 • Sociaal vaardig
 • Teamspeler
 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Proactief
 • Do kinst de Fryske taal ferstean of wolst dit leare (je kunt het Fries verstaan of je wilt dit leren).

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2024-03325
Omgeving: Joure
Startdatum: 3 juni 2024
Einddatum: 29 november 2024
Optie op verlenging: Ja, maximaal 2x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: donderdag 30 mei in de ochtend
Sluitingsdatum: Vrijdag 24 mei om 18.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match